Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fællesskab og mangfoldighed

Vi vil fortsat være en rummelig og mangfoldig kommune med plads til alle og overskud til at behandle hinanden ordentligt.

Det internationale mindset styrkes, og de sociale og frivillige fællesskaber understøttes. Måden at skabe fællesskaber og netværk nytænkes, og vi benytter de digitale muligheder.

Fællesskaberne spænder bredt, fra en stærk foreningstradition til de aktive borgere, som har lyst til at gøre en forskel ved fx frivillige sociale indsatser. Som en international kommune bliver vi beriget med inspiration og ny viden udefra.

Ambitioner for vores fremtid

Byrådets strategiske satsninger frem mod 2025:

 • Fællesskaber i stedet for ensomhed
  Vi vil forebygge og bekæmpe ensomhed, og det skal være nemt at finde sammen i ligeværdige interessefællesskaber gennem hele livet. Derfor skal foreningslivet og de sociale netværk styrkes. Her løfter vi i flok, og blandt de stærke fællesskaber er der også plads til nyskabende netværk født ud af nye og tværgående samarbejdsformer.
   
 • Optimale rammer for frivillige
  Aktive medborgere og frivillige er en uvurderlig ressource, og vi har tårnhøje ambitioner for at skabe de optimale rammer for alle, der yder en indsats. Alle skal have mulighed for at bidrage efter evne, interesse og tidsmæssige ressourcer, og derfor introducerer vi ad hoc-frivillighed, så alle kan bidrage – også selv om man ikke vil forpligtes til længerevarende forløb.
   
 • Mangfoldighed i vores internationale kommune
  Alle skal have de samme muligheder uanset køn, alder og etnisk baggrund. Forskellighed skal ses som en styrke og et godt udgangspunkt for respektfuldt samarbejde. Vi tager godt imod danske og internationale nye borgere, der skal have mulighed for at falde godt til og blive en del af fællesskabet. Erhvervslivet har et akut behov for international rekruttering, og derfor skal det attraktive internationale miljø videreudvikles.
   
 • Plads til alle
  Mange klarer sig selv og finder sammen i værdifulde fællesskaber, men vi må ikke lukke øjnene for, at nogle af os har det svært. Vi kan alle havne i en vanskelig livssituation, men i vores rummelige kommune sørger vi for, at der er plads og hjælp til alle. Vi har socialt ansvar og samarbejder på tværs og med eksterne partnere om at forebygge udsathed, nedbryde tabuer, bryde negativ social arv og hjælpe mennesker, der har brug for støtte.

FNs verdensmål

Relevante verdensmål

Vi forholder os til verdenen omkring os og lever selvfølgelig op til FN’s verdensmål.

Her er de relevante verdensmål inden for dette indsatsområde.