Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Brug offentligt vej til materiel

Du skal søge om tilladelse til midlertidigt at bruge offentlige veje i Esbjerg Kommune, hvis du ønsker at opstille materiel (container, stilladser, skurvogne mv.).

Sådan søger du 

Du kan læse mere om hvordan du søger tilladelsen, når du er logget på ansøgningsmodulet.

Under fanen ”vejledninger” finder du guider, der hjælper dig igennem ansøgningsprocessen.

Du kan forvente, at sagsbehandlingstiden ved en korrekt udført ansøgning kan vare op til 2 uger.
Ved fejl i ansøgningen kan sagsbehandlingstiden være væsentligt længere.

Om råden over vej

Du skal ansøge digitalt om tilladelse til råden over vejareal på offentlige veje/områder samt på private fællesveje i forbindelse med opstilling af:

- Borerig
- Kran
- Lastbil
- Lift
- Container
- Mandskabsmodul
- Mobilkran
- NoDig anlæg
- Rælingsanlæg
- Skurvogn
- Stillads/rullestillads
- Telt
- Eller andet materiale

Da placering af containere, materiel mv. på offentligt vejareal kan være forbundet med gene og fare for trafikanter, skal disse så vidt muligt anbringes på egen grund. Kun hvis dette ikke er muligt, kan du forvente at få en tilladelse. Afgørelsen træffes af Vej & Park i samråd med Politiet.

Såfremt du opnår tilladelse, er det desuden dit ansvar, at opstillet materiel afmærkes i henhold til gældende afmærkningsregler: Afmærkning af vejarbejder.Du kan læse mere om reglerne og se eksempler på tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at ophænge reklamer på stilladser og byggepladshegn mv., der står op offentligt vejareal.

Få hjælp til digital selvbetjening

På tlf. 70 20 00 00 eller  76 16 16 16 kan du få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger.

Vi har åbent:
Mandag - torsdag 08.00 - 20.00
Fredag 08.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Bemærk, vi kan ikke foretage konkret sagsbehandling.