Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Private spildevandsanlæg

Hvis du bor et sted, som ikke er offentligt kloakeret, hvad vi kalder det åbne land, har du mulighed for at etablere dit eget spildevandsanlæg. 

Det åbne land er en betegnelse for områder der ikke er offentlig kloakeret.

I det åbne land løses spildevandsafledningen fra ejendommene ved private spildevandsanlæg, primært i form af et spildevandsanlæg tilknyttet én ejendom. Flere ejendomme kan dog sagtens gå sammen i et spildevandslaug om et fælles privat spildevandsanlæg, hvilket dog kræver at anlægget er dimensioneret til belastningen fra de tilsluttede ejendomme.

Udgifterne til etablering af et privat spildevandsanlæg samt udgifterne til drift og vedligeholdelse af et privat spildevandsanlæg afholdes af ejer.

Du skal indsende en ansøgning til os om tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.