Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Private spildevandsanlæg

Læs her om etablering af dit eget spildevandsanlæg, og om hvordan du anmelder og afmelder dit anlæg. 

Hvis du bor i det åbne land, har du mulighed for at etablere dit eget spildevandsanlæg. Det åbne land er en betegnelse for områder, der ikke er offentlig kloakeret.

I det åbne land går spildevandsafledningen fra en ejendom som regel til et private spildevandsanlæg. Flere ejendomme kan også gå sammen i et spildevandslaug om et fælles privat spildevandsanlæg. Uanset hvad, så kræver det, at anlægget er dimensioneret til belastningen fra de tilsluttede ejendomme.

Udgifterne til etablering, drift og vedligehold af et privat spildevandsanlæg afholdes af ejer.

Hvis du ønsker et privat spildevandsanlæg, så skal du indsende en ansøgning til os om tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.