Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Naturprojekt langs Novrup Bæk

I henhold til Klima- og bæredygtighedsplanen søger Esbjerg Kommune at udtage lavbundsjorde.

Læs mere herunder.

Naturprojekt langs Novrup Bæk

Esbjerg Kommune skal søge at udtage lavbundsjorder med det formål, at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur.

Engarealerne langs Novrup Bæk kunne være egnet som projektområde, hvilket ønskes undersøgt ved en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Det foreløbige undersøgelsesområde fremgår af nedenstående figur.

Undersøgelsen skal vise, om det er teknisk muligt at gennemføre et lavbundsprojekt, og om der er opbakning blandt lodsejerne hertil. Vådområdeindsatsen beror primært på frivillig deltagelse af lodsejere.

Du kan også læse mere om, hvad det vil sige at være med i et vådområdeprojekt som lodsejer via nedenstående link.

Læs mere på siden med lodsejerinformation om vådområde- og lavbundsprojekter eller på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere på Landsbrugsinfos hjemmeside.