Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturmiljøer

På kortet nedenfor kan du finde kulturmiljøer i kommunen. Det kan være fredede bygninger, værdifulde byrum, kirker og meget andet. 

Kulturmiljøer defineres i Esbjerg Kommune som et geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Aktivér kortet nedenfor

Alle oplysninger i Kulturmiljøplanen er samlet i ovenstående kort. Kortet udgør således Kulturmiljøplanen.
Kortet indeholder fire elementer:

  • Kulturmiljøets samlede afgrænsning (som i kommuneplanen)
  • En opdeling af kulturmiljøet i et særligt værdifuldt kulturmiljø (kvadreret grønt) og en kulturmiljøkerne (gul flade)
  • Et registreringsskema indeholdende data for hvert enkelt kulturmiljø. Skemaet kan tilgås ved et klik på kortet
  • De såkaldte udsigtspunkter, der, ved et zoom i kortet, viser sig som blå pile. Pilene angiver fotostandpunktet for det foto, der viser sig, hvis man klikker på pilen.

Søgefeltet kan bruges ved en adressesøgning, du kan også zoome i kortet for at opnå de ønskede funktioner. Kommuneplanens oplysninger om bevaringsværdige bygninger er tilføjet kortet som et lag, der viser sig ved at zoome tæt ind på de enkelte miljøer. De enkelte signaturers betydning kan du se ved at klikke på temavælger-knappen.

Knappen ”Vis position” er god, hvis du er udendørs med din telefon og ønsker oplysninger om det sted du befinder sig.

Hvis du vil læse om den metode der bruges, til at registrere, afgrænse og vurdere et kulturmiljø, kan du klikke her