Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vester Nebel Sogns Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Vester Nebel Sogn og lokalområdet.

Det er lokalrådets formål at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

Lokalrådet er upolitisk.

Sammensætning

Fællesrådet blev etableret i 1995 og bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer fra sognets foreninger og valgperioden følger byrådsvalget.

Mere information

Besøg rådets hjemmeside 

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landbyplaner

Landbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Fællessiden for lokalsamfund

På fællessiden har vi samlet oplysninger om bl.a. politikker, tilskudsordninger, lokale projekter, inspiration mv.

Fællessiden for lokalsamfund

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger