Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Afholdelse af offentlige arrangementer og events

Skal du afholde et offentligt arrangement, skal du huske at sikre dig, at du har de nødvendige tilladelser, så du kan gennemføre dit arrangement på lovlig vis. Nedenstående finder du råd og vejledning til, hvordan det skal gøres. Husk du som arrangør har ansvaret for at indhente de nødvendige tilladelser.

Søg i god tid

Når ansøger om at afvikle dit offentlige arrangement, er det vigtigt, at du sender de nødvendige ansøgninger i god tid. Det vil sige minimum 4-6 uger inden afholdelsen af arrangementet. Du skal nemlig regne med, at sagsbehandlingstiden kan vare op til 4-6 uger – regnet fra den dag, myndighederne har modtaget alle nødvendige oplysninger.

Brug vejledningen her på siden for at sikre, at du får ansøgt de nødvendige tilladelser.

Inden du ansøger, er det en god ide, at have afklaret følgende ting:

  • Hvor og hvornår skal arrangementet afholdes?

  • Hvor mange skal deltage i arrangementet?

  • Hvilke aktiviteter skal der være til arrangementet (fx hoppeborge, show/koncert m.m.)?

  • Skal der serveres alkohol, skal der også ansøges om bevillig hertil, en såkaldt lejlighedstilladelse.

  • Hav dit materiale klar (beskrivelser, program, kort m.v.), når du laver din ansøgning. Det gør sagsbehandlingen hurtigere.

  • Ved større arrangementer på offentlige arealer kan Syd- og Sønderjyllands Politi kræve at der bliver udarbejdet en sikkerhedsplan.
    Download vejledning til hvordan du laver en sikkerhedsplan

Vejledning: Sådan ansøger du om et arrangement

Arealer der ikke findes i portalen Brug Esbjerg

I vandet ved Esbjerg Strand

Hvis du ønsker at afholde et arrangement i vandet ved Esbjerg Strand, skal du ansøge allerede halvanden måned inden selve arrangementet.

Når du ønsker at afholde et arrangement i Esbjerg Strand, er du selv ansvarlig for, at arrangementet afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Esbjerg Kommune kan således ikke gøres ansvarlig for arrangementet.

Som ansøger skal du desuden informere, koordinere og få skriftlig accept til dit arrangement hos de andre parter, som har aktiviteter/interesser i eller er myndighed på vandet i Esbjerg Strand. Det er Esbjerg Søsport, Esbjerg Roklub, Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Politiet, ’Klima og Miljø’ samt ’Park og Mobilitet’ (både Vejmyndigheden og Park) samt havnefogeden.

Du skal desuden informere og holde havnefogeden underrettet om arrangementet i god tid, så I kan koordinere det praktiske omkring arrangementet. Blandt andet har havnefogeden mulighed for at kontakte lystbådsejerne om eventuelle ændringer i deres brug af havnen under arrangementet.

Mangler du stadig svar?

Få råd og vejledning om afholdelse af events og arrangementer

Sarah Blazevic  
Tlf. 7616 0550
brugesbjerg@esbjerg.dk