Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Midt Lokalråd

Lokalrådet virker indenfor Esbjerg Midts lokalområde.

Lokalråd Esbjerg Midt dækker geografisk området i Esbjerg indre by.

Det er rådets formål at være bindeled mellem borgere, foreninger og andre interessenter i området, i forhold til Esbjerg Kommune og andre offentlige myndigheder.

Rådet har til opgave, at sikre helhedstænkning, fremme samarbejde og sammenhold, samt udvikle og varetage områdets interesser i samspil med myndigheder.

Rådet er upolitisk.

Sammensætning:

Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges for en periode på 2 år. derudover vælges to suppleanter, som indgår i det daglige arbejde uden stemmeret.

Vil du læse mere om Esbjerg MIdt Lokalråd, så læs mere her

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger