Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klimapartnerskaber med lokalsamfund

Driftige og visionære lokalsamfund præger kommunen. For at støtte lokalsamfundene i at få realiseret deres klimadrømme, har Esbjerg Kommune lavet en model for klimapartnerskaber med lokalsamfund. Skal dit lokalsamfund være med?

Klimapartnerskabsmodel for lokalsamfund

Klimapartnerskabsmodellen blev godkendt i februar 2021 og er for lokalsamfund, der ønsker at gøre en aktiv forskel. Gennem partnerskabet hjælper Esbjerg Kommune lokalsamfundet med at:

  • Kvalificere og realisere deres drømme.
  • Lave CO2-regnskab til at vise status og fremgang.
  • Markedsføre lokalsamfundet.

Hunderup Sejstrup var de første, der kom med drømmen om at etablere et solcelleanlæg. Ved tæt samarbejde med sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning, DIN Forsyning, N1 og Esbjerg Kommune blev drømmen udviklet til at omhandle en lokal varmepumpe og el-delebilsordning ved den lokale købmand. På den måde vil strømmen fra solcellerne blive udnyttet mest optimalt og samtidig hjælpe i omstillingen fra olie- og gasfyr til en bæredygtig energikilde, som er en af DIN Forsynings målsætninger.

I fremtiden skal vi have mere ud af de ressourcer vi har, og det kræver kortlægning af behov og ønsker og samarbejde.

Hvis dit lokalsamfund også har ønsker til en lokal klimaindsats, er du velkommen til at kontakte os.

Indgåede klimapartnerskabsaftaler mellem Esbjerg Kommune og lokalsamfund

Klimapartnerskab med Hunderup Sejstrup

Hunderup Sejstrup har længe drømt om at realisere den levende klimalandsby med udgangspunkt i et lokalt solcelleanlæg.

I foråret 2021 indgik de et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune, og sammen med DIN Forsyning blev drømmene accelereret og udviklet til at give endnu mere værdi både for borgerne og for klimaet.

Nu ses der på, hvordan strømmen fra solcellerne kan bruges til at drive en lokal jordvarmepumpe, som kan afskaffe olie- og gasfyr og producere bæredygtig varme, give strøm til el-delebiler ved den lokale købmand og generere penge til fælleskassen. 

Hvis du også har forankrede ambitioner for klimaet i dit lokalsamfund, er du velkommen til at kontakte os.