Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Det Grønne Råd

Det Grønne Råds formål er at skabe et forum for dialog mellem foreninger, erhvervsliv og Esbjerg Kommune. 

Rådet rådgiver kommunen om spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse og andre opgaver i relation til forvaltningen af det åbne land, men deltager ikke i konkret sagsbehandling.

Det Grønne Råd er nedsat af Esbjerg Kommune og er sammensat, så der opnås en balanceret repræsentation af erhvervs-, natur- og friluftsorganisationer.

Organisering og medlemmer

Det Grønne Råd på tur

Det Grønne Råd var den 17. september 2020 ude og høre om tilblivelsen af Grænsestien - som er blevet til i et samarbejde mellem frivillige, lodsejere og Esbjerg Kommune. Grænsestien har i dag flere funktioner - en vandrerute gennem varieret natur og landskab og formidling af en historisk periode til borgere og turister.