Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Det Grønne Råd

Det Grønne Råds formål er at skabe et forum for dialog mellem foreninger, erhvervsliv og Esbjerg Kommune. 

Rådet rådgiver kommunen om spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse og andre opgaver i relation til forvaltningen af det åbne land, men deltager ikke i konkret sagsbehandling.

Det Grønne Råd er nedsat af Esbjerg Kommune og er sammensat, så der opnås en balanceret repræsentation af erhvervs-, natur- og friluftsorganisationer.

Organisering og medlemmer