Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Det Grønne Råd

Det Grønne Råds formål er at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Esbjerg Kommune. Rådet rådgiver kommunen om spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse og andre opgaver i relation til forvaltningen af det åbne land, men deltager ikke i konkret sagsbehandling.

Det Grønne Råd er nedsat af Esbjerg Kommune og er sammensat, så der opnås en balanceret repræsentation af erhvervs-, natur- og friluftsorganisationer.

Organisering og medlemmer