Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Omsorgstandpleje

Har du vidtgående fysisk eller psykisk handicap, og er du derfor ikke i stand til at benytte de almindelige tandpleje tilbud, kan du måske gøre brug af omsorgstandplejen.

Hvis du på grund af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger, kan du få omsorgstandpleje. 

Alle plejehjemsbeboere tilbydes omsorgstandpleje, dog undtaget en evt. rask ægtefælle.

Hvis du ønsker at søge om omsorgstandpleje, skal du kontakte det lokale plejecenter, som hjælper dig i det daglige. Du kan også kontakte Sundhed & Omsorg, Visitationen, hvis du har behov for omsorgstandpleje.

Hvis du er fysisk eller psykisk handicappet og har været omfattet af tilbuddet om børne- og ungdomstandpleje, vil du i nogle tilfælde få tilbud om omsorgstandpleje direkte fra Den Kommunale Tandpleje.

Du kan læse mere om omsorgstandpleje i vores kvalitetsstandarder

Du kan her på siden læse hvad vi arbejder ud fra i vores fastsatte kvalitetsstandarder. 

Alle børn og unge under 22 år kan få gratis tandpleje

Vi tilbyder alle under 22 år forebyggende og behandlende tandpleje.

Læs mere om forebyggende og behandlende tandpleje

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til personer, der på grund af psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje eller Omsorgstandplejen.

Læs mere om specialtandplejen

Vælg et andet tandlægetilbud

Du kan vælge et andet tandlægetilbud ved behov

Hvordan vælger jeg et andet tilbud?