Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Spædbarnsteam

Hvis i som forældre har brug for støtte til jeres lille barn, fordi I mangler overskud eller har psykiske udfordringer, så kan vi hjælpe jer. 

Den primære målgruppe er gravide og børnefamilier med børn op til 2 år, hvor familien befinder sig i en sårbar situation og er i risiko for udsathed. I kan som familie tage kontakt til os, hvis I har brug for rådgivning, vejledning eller at indgå i netværksskabende aktiviteter. 

Målgruppen er bred, da de problemstillinger, som gør sig gældende i relation til udsathed blandt småbørn og deres familier, er mangeartede. I forlængelse heraf har familier inden for målgruppen forskellige grader af behov for rådgivning og indsatser. 


Pædagogik og behandling

Formål:

Tilbuddet har fokus på at støtte op omkring den tidlige tilknytning mellem barn og forældre samt støtte og vejlede forældre til at læse og handle på barnets behov og signaler.

Teamet arbejder i samarbejde med familien om at få skabt en forudsigelig og struktureret hverdag, således at det lille barn har en tryg ramme omkring sig.

Forældrene støttes i at aflæse det lille barns signaler og at prioritere barnets behov gennem viden og praktiske handlinger i familiens hverdag.

Der arbejdes endvidere med at støtte familien med praktiske og økonomiske prioriteringer, såfremt der er behov for det.

Ydelser: 

Praktisk pædagogisk støtte, råd, vejledning, guidning, samtaler, rollemodelindlæring, viden om tilknytning.

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.