Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vælg et andet tandlægetilbud

Børn og unge under 16 år kan få gratis tandpleje på en af vores kommunale tandklinikker, men hvis du ønsker, at dit barn i stedet får behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, er der en egenbetaling. Unge mellem 16-21 år kan frit vælge, om de vil have gratis tandbehandling hos enten vores kommunale tandklinikker eller en privatpraktiserende tandlæge.

Vælg tandlæge for børn mellem 0 - 15 år

Børn i alderen 0-15 år kan vælge at modtage tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge, efter eget valg. I så fald skal forældrene selv betale 35 % af alle udgifter til tandbehandling, herunder nødbehandlinger og evt. tandregulering.

Valget gælder for det samlede tilbud og kan tidligst ændres efter 1 år.

Det er ikke muligt at benytte en privat tandlæge til almindelig tandbehandling, før kommunen har modtaget besked om det. Der skal foreligge en aftale mellem kommunen og den private tandlæge, før regningen kan betales af Esbjerg Kommune.

Vælg tandlæge for børn og unge mellem 16 - 21 år

Er du 16-21 år kan du frit vælge, om du vil modtage det kommunale tilbud om tandbehandling på en kommunal klinik eller hos en privat tandlæge, som kommunen indgår aftale med. Der er 100 % kommunal betaling for dig.

Du informeres skriftligt om denne mulighed inden du fylder 16 år. Hvis du ønsker at fortsætte på din sædvanlige kommunale klinik, skal du intet foretage dig. Du bliver indkaldt, som du plejer.

Tilbuddet på de kommunale klinikker og hos de private tandlæger er det samme. Der er fælles retningslinjer for, hvor hyppigt der indkaldes til eftersyn. Både kommunale klinikker og private tandklinikker kan tilbyde behandlingstider uden for skoletiden.

Det er ikke muligt at benytte en privat tandlæge til almindelig tandbehandling, før kommunen har modtaget besked om det. Der skal foreligge en aftale mellem kommunen og den private tandlæge, før regningen kan betales af Esbjerg Kommune.

Børn i aldersgruppen 0-21 år (Anden kommunes tandplejetilbud)

Børn i aldersgruppen 0-21 år søge om tilladelse til at benytte en anden kommunes tandplejetilbud, hvis denne tandpleje modtager nye patienter -  hvilket I selv bedes undersøge. 

Børn fra andre kommuner kan ligeledes søge om tilladelse til at modtage kommunal tandpleje på Esbjergs tandklinikker, jf. Tandplejebekendtgørelsen §5.

Valg af tandpleje ved anden kommunes tandklinik gælder det samlede tandplejetilbud (tandbehandling og evt. tandregulering).
Du skal kontakte Børn & Kultur - Sekretariat (76 16 16 16), hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

Call Centret

Ring på tlf. 76 16 40 00

Telefontid: alle skoledage kl. 7:30 - 10:00 og 13:00 – 14:30

HUSK

Du kan flytte og booke en ny tid på tandplejens book selv side. Link hertil findes i den besked, du har fået i din digitale postkasse eller på sms.