Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sektorplan for park, skov og friluftsliv

Sektorplanen sætter retningen for udviklingen af de offentlige grønne områder i byerne, de bynære naturområder, skovene og vores muligheder for rekreation og friluftsliv. Læs mere i selve planen og det tilhørende handlingskatalog nederst på siden. 

Sektorplanen skal sikre den grønne udvikling

Sektorplanen omfatter en grøn strategi med mål, succeskriterier og principper for udvikling af parker og grønne områder, for skov, for hvordan friluftslivet kan styrkes til glæde for borgerne og for en samlet grøn/blå struktur i hele Esbjerg kommune. Mens selve sektorplanen sætter en strategisk ramme for den grønne udvikling i hele Esbjerg Kommune, viser det tilhørende handlingskatalog eksempler på at omsætte målene og de store linjer til konkrete handlinger.

Sektorplanen indarbejdes i Kommuneplanen og vil være retningsgivende for den grønne struktur i den fremtidige byudvikling, lokalplanlægning og byggesagsbehandling.

Planen er et produkt af en inddragelsesproces hvor borgere fra hele kommunen er blevet inddraget på en række interessent- og borgermøder i 2021. Planen blev efter en 8 ugers offentlig høring godkendt af byrådet den 30. maj 2022. 
 
Nedenfor kan du læse sektorplanens indhold eller dykke ned i handlingskataloget, der omfatter konkrete ideer til grønne projekter. 

Her kan du læse sektorplanen

Sektorplanen

Indenfor fem konkrete indsatsområder om bæredygtige byer, biodiversitet, sundhed, friluftsliv og klima giver sektorplanen anbefalinger til at sikre og forbedre de grønne værdier for både planter, dyr og mennesker.

Læs sektorplanen her

Handlingskataloget

I handlingskatalog er sektorplanens mål og anbefalinger i 6 grønne nedslag og 8 grønne idéer forsøgt omsat til konkrete handlinger og små projekter.

læs handlingskataloget her