Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bramming Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Bramming by og de lokalområder, der hører til valgkredsen for Bramming by.

Det er lokalrådets formål at bidrage til lokalområdets udvikling og fremme samarbejdet mellem lokale interesser.

Lokalrådet arbejder i overensstemmelse med borgernes ønsker og til gavn for befolkningen, områdets udvikling og miljøet i området. Lokalrådet er upolitisk.

Sammensætning

Lokalrådet består af 11 medlemmer. Heraf vælges 5 ved direkte valg. De 6 øvrige medlemmer af lokalrådet vælges/udpeges af og blandt områdets lokale foreninger. Der vælges også 2 suppleanter.

Kontakt

Formand for Bramming Lokalråd hedder Mikkel Jørgensen, mikkel@marj.dk

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger