Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Generelt om olietanke

Olietanke findes i mange forskellige afskygninger. Det kan eksempelvis være villaolietanke, som opbevarer fyringsolie til boligopvarmning eller tanke som opbevarer andre olieprodukter, fx diesel, benzin eller smøreolie. 

Olietanke kan være nedgravede, ovenjordiske eller placeret inden døre. De findes i mange størrelser og materialer.
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for olietanke over 6.000 liter, eller for tanke med andet indhold.

Jo ældre en olietank og det tilhørende rørsystem er, jo større risiko er der for uheld og olieudslip. Miljøregler skal derfor sikre, at jord og grundvand ikke forurenes med olie. Olietanke er omfattet af reglerne i Olietankbekendtgørelsen, som bl.a. stiller krav til olietanke, rørsystemer og sløjfningsterminer.

Hvis din ejendom har olietanke, skal de fremgå af ejendommens BBR. Du kan kontrollere ejendommens BBR på OIS.dk. Er der uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og registreringen i BBR, skal du henvende dig til Miljø for at få oplysningerne ajourført.

Husk derfor altid at anmelde, hvis du sløjfer, udskifter eller etablerer en olietank.

Her kan du finde flere oplysninger om olie og olietanke

Afhængigt af størrelsen på olietanken, typen af lager og tekniske installationer, er der forskellige krav.

Læs om andre krav via linkene nedenfor.