Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Separatkloakering og spildevand

Kloaksystemet er ved at blive fremtidssikret, og du har ansvaret for, at det bliver separatkloakeret på din grund, hvis det ikke allerede er gjort.

Tidligere er regnvand og spildevand blevet afledt i samme kloakledning. Fremover vil spildevand og regnvand blive udledt til hver deres ledning og dermed blive separatkloakeret.

DIN Forsyning er i fuld gang med at forny kloakkerne i Esbjerg Kommune, og i den forbindelse bliver der etableret to kloakledninger; en til regnvand og en til spildevand

DIN Forsyning sørger for, at der bliver lagt stik ind til skel. Som grundejer skal du selv sørge for at adskille spildevand og tag- overfladevand på din grund og tilslutte det til DIN Forsynings ledninger.

Hvornår er det min tur?

Find ud af hvornår DIN Forsyning udfører separatkloakering i dit område ved, at:

  • Gå ind på kort.plan.dk
  • Fremsøg din adresse
  • Aktivér "spildevandsplan, vedtaget" og " Kloakopland/kloaktype, vedtaget"
  • Brug infoknappen (i) i øverste værktøjslinje for finde eventuelle oplysninger for området.
  • Hvis planlagt kloaktype er beskrevet som anden, er det fordi, det ikke er besluttet endnu, om din ejendom skal separatkloakeres eller spildevandskloakeres.

Hos DIN Forsyning kan du læse meget mere om separatkloakering og processen omkring deres del af arbejdet.

Er du færdig med at separatkloakere på din grund?

Når du er færdig med at separatkloakere på din grund, skal der indsendes en kloakmestererklæring. Kloakmestererklæringen skal underskrives af en autoriseret kloakmester, hvori der står, at der ikke længere ledes tag- eller overfladevand til det offentlige spildevandssystem.

Ofte stillede spørgsmål