Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landskabsplan for Sædding Strand

Sædding Strand er et attraktivt og let tilgængeligt naturområde. Desuden er Sædding Strand, sammen med Hjerting Strand, de eneste tilgængelige strandområder nær Esbjerg by. Det åbne landskab, udsigten til vandet og de høje vindeksponerede træer er vigtige og bevaringsværdige karaktertræk ved Sædding Strand.

Sædding Strand strækker sig mellem to ådale. Mod syd er Fovrfeld Bæk og mod nord Ådalen Guldager Møllebæk. Sædding Strandvej afgrænser området mod byen.

Landskabsplanen fastlægger visionen for landskabets udvikling og fremtidige karakter, samt den nødvendige plejeindsats. Planen er udarbejdet som tillæg til lokalplan nr. 196.

Herunder kan du læse Landskabsplanen for Sædding Strand og se det tilhørende kortbilag. 

Landskabsplanen blev vedtaget den 23. marts 1995. 

Landskabsplan for Sædding Strand