Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommunes klimaarbejde

I Esbjerg Kommune har vi store planer for den grønne omstilling. Her kan du læse, hvordan vi er del af DK2020, og hvordan vi arbejder med at lave klimaplaner. Vi kommer løbende med flere informationer.

Vedvarende energianlæg

Flere solenergianlæg og vindmøller er et af redskaberne til at løse den grønne omstilling og sikre fremtidens klima. Byrådet har på den baggrund besluttet, at der skal opstartes planlægning for nye anlæg.

Læs mere om VE her

Involvering og partnerskaber

Vores tilgang er, at arbejdet med klima kræver nytænkning og samarbejde for at lykkes. Alle har en rolle, når der skal gøres en forskel for klimaet.

Læs om, hvordan du kan gøre en forskel for klimaet

CO2-opgørelse for Esbjerg Kommune

Få indblik i, hvor CO2-udledninger kommer fra i vores kommune og hvad vi foreslår at gøre for at reducere dem.

Link til data om CO2-udfordringen

Klimatilpasning

En del af klimaindsatsen inkluderer løbende at styrke vores forsvar og håndtere de mere ekstreme vejrforhold vi ser ind i. Her kan du også gøre noget.

Læs mere om klimatilpasning i kommunen

DK2020 klimaplan

Her kan du læse Esbjerg kommunes DK2020 klimaplan - Esbjerg kommunes vej mod CO2-neutralitet i 2030

Læs Esbjerg kommunes DK2020 klimaplan her

Udforsk tiltagene i Esbjerg 

Der er allerede flere tiltag i gang, der sammen skal skabe vores bæredygtige fremtid og bidrage til at opnå målet om, at Esbjerg Kommune er CO2 neutral i 2030.
Nedenfor, kan du se et dynamisk kort med overblik over flere af de igangværende tiltag.

Klik her, zoom ind og læs mere om nogle af de projekter, der vil skabe en bæredygtig fremtid.

Arbejdet er i fuld gang

Klimaplaner, arbejdet og tidslinjen

Ambitionen er en visionær og sammenhængende klimaplanlægning. Derfor er vi en del af DK2020, hvor der skal laves planer for, hvordan vi vil blive klimaneutrale og klimatilpasset i 2050. Der er fuld fart på. For som den ambitiøse, bæredygtige EnergiMetropol Esbjerg er, har vi sat os for at blive CO2-neutrale allerede i 2030.

For at nå målet, sætter vi en masse skibe i søen både internt og eksternt. Samtidig udarbejder vi klimaplanen og det såkaldte CAP-Framework, der skal godkendes af C40 og vise, hvordan vi vil reducere CO2 og beskytte kommunen mod klimaforandringerne i fremtiden.

Udgangspunktet for klimaplanlægningen er et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed og for kommunen som virksomhed, samt geografiske kort med oversvømmelsesrisiko for kommunen, som  løbende opdateres.

Du kan løbende finde opdateret information om arbejdet og muligheder for involvering.