Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Badestrande

Strandene ved Esbjerg er generelt børnevenlige og med en god vandkvalitet.
Du kan læse mere om faciliteterne på udvalgte steder og vandkvaliteten langs de forunderlige strande nedenfor.

Det er tid for vinterbadning - 1. september til 1. juni

Ved risiko for forurening ved Esbjerg Strand og Esbjerg Strandpromenade vil der blive varslet med rødt flag hele året.

Ved Esbjerg Strand tages der jævnligt prøver hele året.
Ved Esbjerg Strandpromenade, Hjerting Strandpark, Sjelborg Strand, og Marbæk Strand tages der ikke prøver, men vinterbadning kan foregå alligevel.

Her - øverst på denne side - vil du ofte kunne se det, hvis der er hejst rødt flag på stranden.

 • De røde flag vil blive hejst, hvis der er risiko for forurening ved Esbjerg Strandpromenade eller Esbjerg Strand.
 • Hold altid øje med de røde flag ved strandene.
 • Denne side opdateres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid.
 • Varslingssystemet gælder ikke for Sædding Strand og ved Mennesket ved Havet udenfor badesæsonen. Bader du alligevel her, så bør du selv være opmærksom på vejret, og ikke bade 1-2 døgn efter regnvejr. 

Esbjerg Kommunes badestrande

På kortet nedenfor kan du se kvaliteten af de forskellige badestrande og tilgå badevandsmålinger for året på de forskellige badestationer. Uddybende beskrivelser af de enkelte strande kan du se nederst på denne side, hvor du også finder anden nyttig viden om vores badestrande.

PFAS i havskum

Undgå kontakt med havskum, som ligger på stranden, lyder den gældende anbefaling for alle strande.

Ifølge en ny anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal du undgå direkte kontakt med det havskum, der kan ligge på stranden. Skummet kan nemlig indeholde høje koncentrationer af PFAS.

Havskummet kan ligge i strandkanten, og skummet er primært en blanding af døde alger og andet naturligt materiale i forrådnelse, men også grobund for en ophobning af PFAS. Derfor skal børn og hunde ikke lege i skummet.

Du kan stadig trygt bade på stranden, da indholdet i selve badevandet er langt under grænseværdien. Læs mere længere nede på siden, i afsnittet om PFAS.

Har du været i direkte kontakt med havskummet, så bør du vaske hudområdet, når du kommer hjem.

Læs Miljøstyrelsens nyhed om PFAS i badevand og havskum her.

Badevandsanalyser

Der udtages prøver fra sidst i maj til sidst i august. Det bliver til mellem 4 og 10 prøver ved hver strand. Klik på badestationerne i kortet for at se analyseresultaterne for i år.

Der går ca. 4 dage fra prøven er taget til vi har resultatet fra laboratoriet. Forhøjede tal skyldes typisk vejrforhold. Tallene siger derfor ikke meget om den aktuelle vandkvalitet. Den bedste vandkvalitet får du ved at undgå at bade 1-2 dage efter regnvejr.

 Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100ml badevand.
< 15 betyder mindre end 15. "- " betyder ingen prøvetagning.
Grænsen for god kvalitet er 200 enterokokker og 500 E. coli.

Badning frarådes visse steder og tider

 • Ved udløb til stranden. Regnvand kan indeholde skidt fra vejene.
 • Efter regn kan der ved Hjerting, Sædding og ved "Mennesket ved Havet" være dårlig vandkvalitet pga. overløb med spildevand. Så vil der i badesæsonen være hejst rødt flag ved stranden, og det ses øverst på denne side (opdateres dog kun indenfor almindelig arbejdstid)
 • Hvis der er hejst røde flag ved Esbjerg Strandpromenade i forbindelse med vinterbadning i perioden fra 1. september til 1. juni.
 • På steder, hvor der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Det gælder vandløb, søer og strande, der ikke er markeret på kortet.
 • I og ud for havnen.
 • Ved algeopblomstring, se evt. afsnittet nedenfor.
 • Hvis der er opsat skilt med badeforbud, eller badning frarådes.
 • Udenfor badesæsonen, ved strande der ikke er beregnet til vinterbadning, da der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Badesæsonen starter 1. juni og slutter 1. september.
 • ​I området for sejlads ved Esbjerg Strand

Bad ikke i vandløb og søer
Vandkvaliteten i vandløb og søer er generelt ikke god nok til at være badevand. Der kan være udløb med spildevand eller med overfladevand fra byer og marker. Hvis der er rotter, giver det risiko for smitte, og i søer kan der være giftige alger. Vi kan derfor kun anbefale badning ved badestederne på kortet herover.   

Læs om badning, der frarådes i Hjertesøen.

Nyttig viden

Badestrande