Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Badestrande

Strandene ved Esbjerg er generelt børnevenlige og med en god vandkvalitet.
Du kan læse mere om faciliteterne og vandkvaliteten nedenfor.

Der er ingen bade-varsling lige nu, så du kan sagtens bade, hvor det ellers er tilladt

 • De røde flag vil blive hejst, hvis der er risiko for forurening.
 • Hold altid øje med de røde flag ved strandene.
 • Denne side opdateres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid.
 • Varslingssystemet kører hele året for Hjerting og Esbjerg Strand, men slutter til september for Mennesket ved Havet og Sædding Strand.

Esbjerg Strand - det nye badested

Fra 2023 har det været muligt at bade ved en flydende badebro med god vanddybde uanset tidevand og årstid.

Læs mere om blandt andet omklædning og sauna her.

Der tages prøver hele året ved Esbjerg Strand, cirka 2 gange om måneden. Vandkvaliteten kan klassificeres som udmærket, hvilket er den bedste klassifikation for badevand.

Du kan finde de enkelte analyser her. 

Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100ml badevand. < 15 betyder mindre end 15. Grænsen for god kvalitet er 500 Eschericia Coli og 200 Intestinale enterokokker.

De røde flag

Hvis de røde flag ved de 2 broer er hejst, frarådes badning og anden vandkontakt i hele området på grund af risiko for sundheden.

Det vil også ofte kunne ses øverst på denne side. Når det sker, er det som regel fordi, at der er overløb med regnvandsfortyndet spildevand i Fovrfeld Bæk nord for Esbjerg Strand. Hvis der er risiko for, at forureningen kan trække de cirka 700 meter ud med faldende vand og herefter ind i Esbjerg Strand med stigende vand, vil flagene blive hejst. Forureningen vil være meget fortyndet, men der varsles for en sikkerheds skyld. Varslingen vil normalt vare i cirka et døgn. Flagningen foretages af kommunens entreprenør-vagt, som kan komme fra morgen til aften alle ugens 7 dage.

Mange andre steder betyder et rødt flag livsfare, f.eks. på grund af farlig strøm. Vi har i Esbjerg Kommune valgt at bruge det røde flag til at fraråde badning på grund af sundhedsrisiko. Det vil være en stor opgave at skulle sætte skilte op ved alle stier til vores strande, mens flagene kan ses på større afstand. Vi varsler ikke på grund af farlig strøm.

Esbjerg Kommunes badestrande

På kortet herunder kan du se de forskellige badestrande. Uddybende beskrivelser af de enkelte strande kan du se nederst på denne side, hvor du også finder anden nyttig viden om vores badestrande.

Badning frarådes visse steder og tider

 • Ved udløb til stranden. Regnvand kan indeholde skidt fra vejene.
 • Efter regn kan der ved Hjerting, Sædding og ved "Mennesket ved Havet" være dårlig vandkvalitet pga. overløb med spildevand. Så vil der i badesæsonen være hejst rødt flag ved stranden, og det ses øverst på denne side (opdateres dog kun indenfor almindelig arbejdstid)
 • Hvis der er hejst røde flag ved Esbjerg Strandpromenade i forbindelse med vinterbadning i perioden fra 1. september til 1. juni.
 • På steder, hvor der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Det gælder vandløb, søer og strande, der ikke er markeret på kortet.
 • I og ud for havnen.
 • Ved algeopblomstring, se evt. afsnittet nedenfor.
 • Hvis der er opsat skilt med badeforbud, eller badning frarådes.
 • Udenfor badesæsonen, ved strande der ikke er beregnet til vinterbadning, da der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Badesæsonen starter 1. juni og slutter 1. september.
 • ​I området for sejlads ved Esbjerg Strand

Bad ikke i vandløb og søer
Vandkvaliteten i vandløb og søer er generelt ikke god nok til at være badevand. Der kan være udløb med spildevand eller med overfladevand fra byer og marker. Hvis der er rotter, giver det risiko for smitte, og i søer kan der være giftige alger. Vi kan derfor kun anbefale badning ved badestederne på kortet herover.   

Læs om badning, der frarådes i Hjertesøen.

Nyttig viden

Badestrande