Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjemme-hos

Hvis dit barn ikke trives i hverdagen, så kan vi hjælpe jer. Hjælpen består af praktisk støtte og behandling i eget hjem, så jeres barn kommer i trivsel og kan fungere i hverdagen på lige fod med andre børn. 

Hvis jeres barn er i alderen 0-18 år, kan vi tilbyde jeres familie praktisk og pædagogisk støtte. Formålet med indsatsen er at støtte jer i at skabe en forudsigelig og tryg ramme omkring jeres barn, så det trives og udvikler sig aldersvarende.

For at gøre brug af indsatsen skal jeres familie visiteres af en familierådgiver. Visitering sker, hvis jeres barn har trivselsproblemer og rådgiveren vurderer, at en Hjemme-hos indsats kan hjælpe med barnets og jeres vanskeligheder.

Vi tilrettelægger altid indsatsen med fokus på barnet og de vanskeligheder det evt. udviser i familien, skolen og fritiden for at forbedre trivslen for barnet. Vi inddrager altid jer som forældre og resten af familien for at give barnet den bedste støtte til at realisere forandringerne i hverdagen.

Hjemme-hos indsatsen foregår som udgangspunkt i jeres eget hjem eller i relevante omgivelser, der kan understøtte indsatsen.

Om os

Alternativer til ungeanbringelser

På familieområdet har vi øget fokus på at skabe alternativer til anbringelse af unge over 14 år. Målgruppen har ofte komplekse problemstillinger og kræver mere fleksible og målrettede indsatser, der imødekommer den unges behov og ønsker. Derfor samarbejder vi på tværs af forvaltninger for at sikre en stærk tværfaglig, koordineret indsats, med fokus på at sikre den unges trivsel og udvikling – med udgangspunkt i at imødekomme behov og ønsker. Filmen herunder, er et eksempel på en specifik hjemgivelsessag og viser hvordan der arbejdes med familien. 

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.