Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjemme-hos

Hjemme-hos Team yder hjælp til familier med børn i eget hjem. Hjælpen består af praktisk støtte og behandling, således at barnet kommer i trivsel og kan fungere i hverdagen på lige fod med andre børn.

 

Hjemme-hos teamet er et tilbud, der yder praktisk og pædagogisk støtte til familier med børn i alderen 0-18 år.

Familierne visiteres til Hjemme-hos indsats af Familierådgiveren, når barnet har trivselsproblemer og rådgiver vurderer, at en Hjemme-hos indsats kan hjælpe med barnets og familiens vanskeligheder.

Vi tilrettelægger altid indsatsen med fokus på barnet/børnene og de vanskeligheder det/de evt. udviser i familien, skolen, fritiden for at forbedre trivslen for barnet. Vi inddrager altid forældrene og resten af familien for at give barnet den bedste støtte til at realisere forandringerne i hverdagen.

Hjemme-hos indsatsen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem eller i relevante omgivelser, der kan understøtte indsatsen.

Hjemme-hos teamet er delt op i 3 specialteams, der hver målretter indsatsen i forhold til specifikke kerneydelser.

 

Om Hjemme-hos Team