Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjemme-hos

Hjemme-hos Team yder hjælp til familier med børn i eget hjem. Hjælpen består af praktisk støtte og behandling, således at barnet kommer i trivsel og kan fungere i hverdagen på lige fod med andre børn.

 

Hjemme-hos teamet er et tilbud der yder praktisk og pædagogisk støtte til familier med børn i alderen 0-18 år. Formålet med indsatsen er at støtte forældre i at skabe en forudsigelig og tryg ramme omkring deres barn/børn, så børnene trives og udvikler sig aldersvarende.

Familierne visiteres til Hjemme-hos indsats af en familierådgiver, når barnet har trivselsproblemer og rådgiveren vurderer, at en Hjemme-hos indsats kan hjælpe med barnets og familiens vanskeligheder.
Vi tilrettelægger altid indsatsen med fokus på barnet/børnene og de vanskeligheder det/de evt. udviser i familien, skolen, fritiden for at forbedre trivslen for barnet. Vi inddrager altid forældrene og resten af familien for at give barnet den bedste støtte til at realisere forandringerne i hverdagen.
Hjemme-hos indsatsen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem eller i relevante omgivelser der kan understøtte indsatsen.

Om os

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.