Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Cykelstier i Nørrebrogade

De nye cykelstier i Nørrebrogade, som skal forbinde den nordlige del af Esbjerg med Midtbyen, forventes at stå klar i 2025. Her kan du læse mere om cykelstiprojektet og løbende følge med i udviklingen.

Nørrebrogade - en central strækning i Midtbyen

Det har længe været et ønske om at gøre Nørrebrogade mere sikker og tryg for cyklister, især for de elever, som går på Boldesager Skole. 

En strækning, hvor der i dag ikke er cykelfaciliteter og hvor utrygheden er meget høj for de eksisterende cyklister. Langs strækningen findes Boldesager Skole og Street Mekka.
Udover af være en adgang til Esbjerg Sygehus er strækningen også en central adgang til Esbjerg Midtby.

Strækningen er samtidig speciel grundet de snævre pladsforhold og projektet skal sikre gode forhold for cyklister og fodgængere, den kollektive trafik samtidigt med at der fastholdes en acceptabel adgang for den øvrige motoriserede trafik.

Figuren illustrerer vores tanker om vægtningen af de forskellige trafikantgrupper i dele af byen. Jo tættere man kommer centrum, jo mere plads til cyklister
og fodgængere. 

Læs mere om vægtningen af trafikantgrupper i Trafikplan for Esbjerg Midtby. 

Formål

Formålet med etablering af cykelstier på Nørrebrogade er at give både eksisterende cyklister og nye cyklister, heriblandt skoleelever til Boldesager og pendlere bedre fremkommelighed, tryghed og sik­kerhed på strækningen og sammenbinde det overordnede cykelrutenet på én af byens mest centrale korridorer for cykeltrafikken.

Cykelstiens forløb

Placeringen af projektet for etablering af cykelstier i forhold til det overordnede cykelstinet i Esbjerg By. Som det fremgår udgør strækningen et ”missing link” i strukturen for cyklister mellem Esbjergs nordligste boligområder og Esbjerg Banegård.

Cykelstiens delstrækninger

Kort over placeringen af cykelstien fra Jernbanegade til Strandby Kirkevej.

Lige nu arbejder vi med...

Planlægning og skitseprojektering

Vi arbejder pt med planlægningen og skitseprojektering af cykelstierne. I den sammenhæng, kan det godt ske, at en landinspektør vil arbejde ude langs strækningen og eventuelt afsætte skel.

Der er planlagt et orienteringsmøde den 29. februar 2024 for beboere fra Nørrebrogade samt øvrige, udvalgte brugere af Nørrebrogade fra nærområdet. På mødet vil vi fremlægge skitsetegningerne, som er foreløbige tegninger og ikke endelige.