Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Samvær

Samvær er en vigtig del af en anbringelse. Samvær er mellem anbragte børn og deres biologiske forældre, søskende og netværk. 

Samvær mellem anbragte børn og deres biologiske forældre, søskende og netværk

En væsentlig forudsætning for at en anbringelse kan blive en succes, er at samarbejdet mellem det anbragte barns forældre, plejeforældre eller anbringelsessted fungerer tilfredsstillende.

Beslutningen om anbragte børns samvær med deres forældre – hvor hyppigt der skal være samvær, hvor samværet skal foregå, hvem der skal deltage og under hvilke rammer – er derfor et anliggende af stor betydning.

Kvalificerede beslutninger om samvær er en samarbejdsopgave mellem myndighed og forskellige parter:

  • Barnet eller den unge
  • Biologiske forældre
  • Plejeforældre, opholdssted, institution
  • Familieplejekonsulenter
  • Samværskonsulenter

Hvis anbringelsen skal have et positivt resultat for barnet eller den unge, forudsætter det et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle ovenstående parter.

Vejledningen skal ses som en hjælp til at træffe kvalificerede beslutninger om samvær, således at de samværsordninger, der sættes i værk, er i overensstemmelse med lovgivning, og i praksis bliver til gavn og glæde for anbragte børn og unge.

Socialrådgiveren træffer beslutning om hvor, hvordan og hvor ofte, der skal være samvær for et barn eller en ung. I Esbjerg kommune har vi indrettet flere samværslejligheder, som kan benyttes til samvær, når der er en samværskonsulent fra Støttet og overvåget er tilstede.

I tilfælde hvor kommunikationen mellem forældre og plejeforældre er god, og hvor forældrene er ”enige i” eller bakker op om anbringelsen, kan det være hensigtsmæssigt med samvær i plejefamiliens hjem. Det er imidlertid ikke altid den rette løsning for alle parter.

Dels er det vigtigt, at det anbragte barn kan føle sig tryg i familieplejens hjem, hvis forældrene dukker op berusede/påvirkede eller agerer grænseoverskridende, kan det være kilde til usikkerhed for barnet, der pludselig kan føle sig ”truet” i dets ellers trygge hverdag.

Derudover kan forældrenes opførsel/ageren presse plejeforældrene ud i en situation, hvor de bliver ”vagthunde” og kontrollanter. Rollen som vagthund kan være meget belastende for forholdet og kommunikationen mellem forældre og plejeforældre, med den konsekvens at barnet kommer i klemme mellem parterne.

Støttet og overvåget lejligheder

Støttet og overvåget har 4 lejligheder på Skolebakken 137a i Esbjerg samt Tangevej 6 i Ribe.

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.