Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klimaudfordringerne - Drivhusgasserne

Udviklingen i vores kommune er blandt andet udsprunget af landbrug, forsynings- og off-shore branchen. Paradoksalt nok er det her, vi finder nogle af de største udfordringer i forhold til vores CO2-aftryk. Samtidig kan vi også se et potentiale for vækst i disse samt andre brancher sideløbende med, at vi reducerer CO2-udledningen.

Udledningerne i Esbjerg Kommunes geografiske område i 2019

Samlet udledning i 2019, ekskl. udenrigsflyvning i procent

I Esbjerg Kommune kommer næsten halvdelen af vores udledninger fra energi (42%), lidt mindre fra landbrug (40%) og 16% fra transport, imens kemiske processer, spildevand og affald er minimalt i procent, men stadig skal reduceres for at få os i netto nul, som kommune.

De brændsler, som udledningerne kommer fra, er mere forskelligartet, men dækker også over både brændsel til fly og bil, og afbrænding af affald til opvarming og elektricitet.

Senere vil du kunne se fordelingen for erhverv, fremstillingsvirksomheder, husholdninger og det offentlige i forhold til, hvilken type brændsel der indgår i det direkte forbrug, samt fremskrivningerne for 2030.

Se Klima- og energiregnskaber for tidligere år på Sparenergi.

Udledningerne i Esbjerg Kommunes geografiske område i 2019, udspecificeret

Samlet udledning i 2019, ekskl. udenrigsflyvning

Her kan du se en mere udspecificeret opgørelse over udledningskilder i Esbjerg Kommune. 

  • Indenfor energi skal der både ses på, hvad virksomhederne og husholdningerne kan gøre. Selvom noget vil løse sig, når kulkraften på Esbjergværket lukkes ned i 2023, er der stadig mange individuelle fyr i brug.
  • Landbrugets udfordringer ligger primært hos husdyrenes fordøjelse og i lidt mindre grad på husdyrgødning, dyrkning af organisk jord og landbrugsjord.
  • Desuden fylder vejtrafik rigtig meget, så der skal tænkes nyt og visionært i vores fremtidige transportvaner, og der skal sættes ind alle steder.

Hvis du har forslag, så kontakt os via kontaktboksen.

Læs mere om de udvalgte temaer og kom med dit input

Energiudfordringerne

Energi er rigtigt mange ting og her er det nødvendigt at alle privat og professionelt hjælper til med at reducere brugen af fossile brændsler. Læs mere og kom med dit input.

Læs mere om energiudfordringen

Landbrugsudfordringen

Ét af de steder, der skal findes nye løsninger og sættes ind er landbruget. Hjælp os med bud på hvordan det skal gøres.

Læs om landbrugsudfordringen

Transportudfordringen

En af de største opgaver er at få reduceret mængden af CO2, der udledes fra bilerne. Her kan du gøre en kæmpe forskel. Læs om forslagene og kom med dine egne.

Læs om transportudfordringen

Udledningerne i Esbjerg Kommunes geografiske område i 2030, hvis vi ikke gør noget, udspecificeret

Samlet udledning i 2030, ekskl. udenrigsflyvning

Her kan du se mere udspecificeret, hvad der vil udledt i 2030, hvis der ikke gøres mere, end allerede planlagt.

Landbrugets udledninger på 45% vil primært ligge på husdyrenes fordøjelse og i lidt mindre grad på husdyrgødning, dyrkning af organisk jord og landbrugsjord. Desuden fylder transport stadig en del med 16%, som primært er vejtransport, ligesom energi fra erhverv, private husholdninger og fremstilling også har en god del tilbage med 37% af udledningerne. 

Selvom fx. Fremtidens Fjernvarme er positivt for CO2 udledningen, så er der stadig behov for yderligere reduktioner i CO2 udledningen samt en øget produktion af vedvarende energi.

Vi skal sætte ind alle steder.
Hvis du har forslag, så kontakt os via kontaktboksen.