Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forum for integration og beskæftigelse

Forum for Integration & Beskæftigelse skal medvirke til, at Esbjerg Kommune har en effektiv og sammenhængende indsats for, at flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte i Esbjerg Kommune bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Opgaver
Forum for Integration & Beskæftigelse skal:

  • Bidrage til at styrke samarbejdet mellem de etniske og lokale frivillige foreninger og Esbjerg Kommune omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.
  • Rådgive og vejlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Jobcenter Esbjerg samt Forum for Rekruttering og Beskæftigelse i relation til udarbejdelse af planer for beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune.
  • Være sparringspartner i forhold til påtænkte nye initiativer og implementering af lokale politiske beslutninger omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge- og indvandrere samt familiesammenførte.
  • Fungere som et idéforum med henblik på at udvikle Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.
  • Fungere som gensidig informations- og kommunikationskanal mellem de etniske og lokale frivillige foreninger samt Esbjerg Kommune omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.
  • Årligt uddele Integrationsprisen.
  • Ad hoc drøfte relevante emner for at sikre god integration, f.eks. kultur og idrætsaktiviteter på børneområdet, mangfoldighed m.m.

Mødefrekvens og funktionsperiode
Forum for Integration & Beskæftigelse mødes hvert kvartal.

Derudover afholdes følgende møder:

Et årligt temamøde, hvor relevante interessenter inviteres
Formand og næstformand mødes en gang årligt med Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Funktionsperioden følger byrådets valgperiode, dog således at medlemmer og suppleanter fungerer, indtil nye medlemmer og suppleanter er udpeget.

Medlemmer

Esbjerg Byråd:
Henrik Vallø (Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget) 
Diana Mose Olsen (Formand for Børn & Familieudvalget)

Virksomheder:
#Vakant
#Vakant

Esbjerg Erhvervsudvikling:
Karsten Rieder (Erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling)

Etniske foreninger:
Hisham Hasan Taleb (Syrisk forening)
Ali Macow, (Somalisk forening)
Kirulnissa Rashid (Burmesisk forening)

Frivillige foreninger:
Benedikte Holm (DFH Frivilliggruppen – Ribe)
#Vakant

Jobcenter Esbjerg:
Birthe Paarup Andersen (Kontorchef, JobAktiv)
Mussa Utto (Integrationskonsulent, Integrationshuset)

Børn & Kultur, Esbjerg Kommune:
Ulla Visbech (Chef for Pædagogik & Undervisning)