Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udledning af vand til vandløb, søer eller havet

Vand fra forskellige kilder og med forskelligt indhold regnes for spildevand, som kræver en tilladelse fra Esbjerg Kommune før det må udledes til vandløb, søer eller havet.

Udledning af vand