Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pension

Udbetaling Danmark varetager opgaven med pension, delpension og udbetaling af førtidspension.

Det er kommunen, der bevilger dig førtidspension.

Folkepension

Du skal selv søge folkepension. Det kan du gøre, når der er et halvt år, til du når folkepensionsalderen.
Ca. to måneder før du nærmer dig din pensionsalder får du et brev fra Udbetaling Danmark med informationer om pension.

Du kan læse mere om folkepension og udfylde din ansøgning på borger.dk

Delpension

Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der er mellem 60-66 år og ønsker at gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.
Delpensionen supplerer lønnen svarende til de timer, som arbejdstiden nedsættes.

Du kan læse mere om delpension og om hvordan du søger på borger.dk

Førtidspension

Førtidspension er for personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat, og som derfor ikke er i stand til at forsørge sig selv.
Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Det vil sige, at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension.
Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. 

Hvis du vil søge førtidspension skal du kontakte din rådgiver på Jobcentret.
Se Jobcentrets kontaktoplysninger her.

Du kan se flere informationer om førtidspension på borger.dk

Beregn din pension

borger.dk kan du beregne:

  • hvornår du kan gå på folkepension
  • om du sparer nok op til pension
  • hvordan økonomien ser ud, når én i din husstand går på folkepension
  • hvad det betyder for pensionen at arbejde, når du er pensionist
  • hvor stor din pensionsopsparing er.

Du kan se flere informationer om beregning af pension på borger.dk

 

Du kan søge forskellige tillæg