Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Lokalrådet virker inden for Sneum-Tjæreborg Sogne.

Det er Lokalrådets formål at virke for et samarbejde mellem alle lokale interesser til gavn for befolkningen og miljøet i området.

Det er herunder et formål for Lokalrådet at fremme områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.

Sammensætning

Lokalrådet består af 9 medlemmer. Medlemmerne vælges af og blandt områdets lokale foreninger. Hvert medlem skal have mindst 2 suppleanter.

Mere information

Besøg rådets hjemmeside.

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger