Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Forum for rekruttering og beskæftigelse

Forum for rekruttering og beskæftigelse (FRB) skal medvirke til at Jobcenter Esbjerg har en effektiv indsats for:

 • at rekruttere og kvalificere ledige og ikke mindst langtidsledige til virksomheder i området
 • at sygemeldte kommer hurtigt tilbage til arbejde

Opgaver
FRB skal

 • Fungere som et ideforum med henblik på at udvikle Esbjerg Kommunes indsats for ledige og sygemeldte. Der skal være særligt fokus på at skabe konkret samarbejde mellem virksomheder og Jobcenter om at sluse ledige og sygemeldte ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet
 • Være sparringspartner om påtænkte nye initiativer og implementering af beslutninger fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget
 • Bidrage til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Esbjerg om at forbedre mulighederne for, at ledige og sygemeldte, kan få job på det ordinære arbejdsmarked
 • Bidrage til at udpege vækstområder og kompetenceprofiler for områder med gode beskæftigelsesmuligheder
 • Have fokus på praktik- og lærerpladser til unge.

Medlemmer
Forummet består af:

 • 2 medlemmer udpeget af LO
 • 1 medlem udpeget af LAU
 • 1 medlem udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling
 • 2 lokale virksomhedsrepræsentanter
 • 2 medlemmer udpeget af Jobcenter Esbjerg
 • Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Parterne kan vælge at udpege suppleanter for medlemmerne. Det skal være mulig at indkalde fagpersoner ad hoc til specielle opgaver.

 

 

Aktuel sammensætning:

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Jakob Lykke

Jobcenterchef (Jobcenter Esbjerg), Pia Damtoft

Kontorchef (Jobservice, Jobcenter Esbjerg), Frank Sørensen

Afdelingsformand i NNF Sydjylland, Peder Pedersen

Kasserer i Metal Vest, Lars Bjørnhardt

Ressourceansvarlig i ALL NRH, Tina Flindt

Direktør i Slagter Theilgaard, Søren Theilgaard

Afdelingsformand 3F, Rasmus Petersen

 

 

Funktionsperiode
Funktionsperioden følger byrådets valgperioder.

Mødefrekvens
Forummet mødes hvert kvartal.
Forummet holder herudover et årligt et møde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget.