Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Endrup Lokalråd

Landsbyrådets formål er at bidrage til Endrup og omegns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. 

Det gør vi ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, amtslige og statslige myndigheder.

Rådet er upolitisk.

Sammensætning

Landsbyrådet består af 7 medlemmer, der skal bo i Endrup og omegn. Medlemmerne til landsbyrådet vælges/udpeges af 7 lokale foreninger.

Mere information

Besøg lokalrådets hjemmeside

Klik på kortet, så kan du zoome og klikke på mere info

Referater fra møder med Esbjerg Kommune

Landsbyplaner

Landsbyplaner

Landsbyplanerne for kommunens 20 landsbyer er et udviklingsredskab for både landsbyens beboere og lokalråd, og kommunens politikere og planlæggere

Landsbyplanerne er et idékatalog for landsbyernes udvikling.
Landsbyplanerne viser byernes udviklingsmuligheder på baggrund af det omgivende landskab, landsbyernes kulturhistorie og særegne karaktertræk, så en fortsat udvikling kan ske i respekt for den enkelte landsbys helt særegne præg. Planerne rummer både ønsker og forslag til større byudviklingsprojekter og mindre mere konkrete forskønnelsesprojekter.

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Esbjerg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikter.

Se landdistriktspolitikken

Politik for nærdemokrati

Hovedformålet med Politik for Nærdemokrati er at fastlægge rammerne for, hvordan nærdemokratiet skal fungere.

Læs politikken her

Kontaktoplysninger

til alle 20 lokalråd

Kontaktoplysninger