Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Basen

Familiecenter Basen er et tilbud og socialpædagogisk/terapeutisk behandling i dagregi, støtte i hjemmet samt støtte i egen bolig, til unge og deres familier.

 

Basens målgruppe er unge mellem 12 og 18 år med psykiatrisk diagnose eller psykiske problem-stillinger. Unge, der i deres opvækst, har været udsat for svigt af forskellig karakter. Svigt som har resulteret i angste, diffuse og jeg-svage unge, og unge med ringe selvværd.

Der er mulighed for efterværn indtil det 23. år.

Nedenstående er eksempler på hvilke opgaver der kan løses i Familiecenter Basen:

  • En dreng med en historie, hvor det er forbundet med høj angst at møde omverden og relationer med tillid, fordi man tidligere er blevet svigtet. Hvor det, på baggrund af tidligere relationer, er yderst vanskeligt at indgå i relationer i nutiden. En dreng der aldrig har følt sig mødt og forstået, men altid valgt fra.
  • En ung pige, der ikke har været i skole i ca. 5 år. Hun har ingen kontakt til verden udenfor hjemmet, når vi eller andre kommer i hjemmet låser hun sig inde på wc’et.
  • En dreng med diagnosen GUA, som ikke tåler uforudsigeligheden i SFO’en.
  • En mor til en ung med spiseforstyrrelse.
  • En næsten voksen pige, der er flyttet ud fra en døgninstitution, og ind i egen bolig.

Læs mere om Basen

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.