Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktuelle udbud og høringer

Her kan du følge med i Esbjerg Kommunes igangværende og kommende udbud og licitationer og læse mere om, hvilke sociale hensyn vi har fokus på.

Høringer

Kommunen ønsker kommentarer til materialet med henblik på at få udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale og for at kunne tilrette eventuelle uhensigtsmæssigheder inden udbuddet bekendtgøres.

 

 

Aktuelle udbud

Se de aktuelle udbud, som du kan deltage i netop nu. Hvis siden i perioder er tom, betyder det, at der ikke er nogen aktuelle udbud i Esbjerg Kommune.

 

Udbud af vaskeservietter og -handsker til Esbjerg Kommune

Udbuddet vedrører indkøb og levering af vaskeservietter og -handsker til Esbjerg Kommune.

Udbudsmaterialet er tilgængelig på Comdia.

Udbud af fabriksny lastbil med kran og hejs til Esbjerg Kommune 2023

Esbjerg Kommune gennemfører et udbud på indkøb af en fabriksny lastbil med kran og hejs. Lastbilen skal leveres hurtigst muligt, dog senest d. 16. november 2024.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit 2.

Tilbudsfristen er 25. september 2023.

Der gøres opmærksom på, at tilbudsgivere, der har afgivet konditionsmæssige tilbud, skal stille køjetøjer, kran og hejs til afprøvning ved ordregiver d. 28. september 2023 – Se herom i udbudsmaterialet.

Spørgsmål til udbuddet kan rettes til ordregiver via udbudssystemet Ethics.

Genudbud på indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune

Udbuddet vedrører indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune.

Udbuddet opdelt i følgende delkontrakter:

  • Delkontrakt 1: Betonvarer (betonfliser, betonkantsten og betonbelægningssten).
  • Delkontrakt 2: Brøndgods (karme, dæksler og rendestensdæksler m.m. af støbejern) og PVC (brønde, rør samt tilhørende fittings m.m.)

Genudbud på skolekørsel og anden rutekørsel til Børn & Kultur - genudbud

Esbjerg Kommune udbyder følgende to kørselsområder:

  • ”Skolekørsel”
  • ”Anden rutekørsel”

Tilbudsfrist:11-10-2023 kl. 12:00.

Udbud på gummihjulslæsser

Esbjerg Kommune udbyder følgende:

  • Køb af gummihjulslæsser
  • Serviceaftale på gummihjulslæsser i 6 år
  • Tilbagekøb af eksisterende

Tilbudsfrist: 16-10-2023 kl. 12:00