Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktuelle udbud og høringer

Her kan du følge med i Esbjerg Kommunes igangværende og kommende udbud og licitationer og læse mere om, hvilke sociale hensyn vi har fokus på.

Høringer

Kommunen ønsker kommentarer til materialet med henblik på at få udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale og for at kunne tilrette eventuelle uhensigtsmæssigheder inden udbuddet bekendtgøres.

 

 

Høring - Ortoser

Esbjerg Kommune udbyder på vegne af KomUdbud inden for kort tid levering af kropsbårne hjælpemidler (ortoser, bandager, korsetter, mv.).

Der er i øjeblikket offentliggjort et høringsmateriale, som alle potentielle tilbudsgivere kan kommentere på, således at det bedst mulige udbudsmateriale kan blive udarbejdet, og eventuelle uhensigtsmæssigheder kan blive fjernet inden det endelige udbudsmateriale bekendtgøres.

Udbuddet forventes at blive lavet som et offentligt udbud, hvor der kan bydes ind på 1 – 8 delaftaler, som hver dækker et geografisk område. Efterfølgende indgås en 4-årig rammeaftale.

Det forventes, at udbuddet bekendtgøres uge 13 i 2024, og at tilbudsfristen placeres efter ca. 30 dage. Aftalen vil træde i kraft d. 1. september 2024.

Fristen for at afgive høringssvar er torsdag den 21. marts 2024. 

Aktuelle udbud

Se de aktuelle udbud, som du kan deltage i netop nu. Hvis siden i perioder er tom, betyder det, at der ikke er nogen aktuelle udbud i Esbjerg Kommune.