Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktuelle udbud og høringer

Her kan du følge med i Esbjerg Kommunes igangværende og kommende udbud og licitationer og læse mere om, hvilke sociale hensyn vi har fokus på.

Høringer

Kommunen ønsker kommentarer til materialet med henblik på at få udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale og for at kunne tilrette eventuelle uhensigtsmæssigheder inden udbuddet bekendtgøres.

 

 

Høring - kørsel af handicappede børn og børn med særlige behov

Esbjerg Kommune udbyder inden for kort tid levering af kørsel af handicappede børn og børn med særlige behov.

Der er i øjeblikket offentliggjort et høringsmateriale, som alle potentielle tilbudsgivere kan kommentere på, således at det bedst mulige udbudsmateriale kan blive udarbejdet, og eventuelle uhensigtsmæssigheder kan blive fjernet inden det endelige udbudsmateriale bekendtgøres.

Udbuddet forventes at blive lavet som et offentligt udbud, hvor der kan bydes ind på 1 delaftale, som hver dækker hele Esbjerg Kommune. Efterfølgende indgås en 6-årig kontrakt.

Det forventes, at udbuddet bekendtgøres uge 25 i 2024, og at tilbudsfristen placeres – under hensyntagen til sommerferieafvikling – den 16.august 2024. Aftalen vil træde i kraft d. 1. november 2024.

Fristen for at afgive høringssvar er tirsdag den 18. juni 2024. 

Aktuelle udbud

Se de aktuelle udbud, som du kan deltage i netop nu. Hvis siden i perioder er tom, betyder det, at der ikke er nogen aktuelle udbud i Esbjerg Kommune.

 

Udbud af bleer til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune udbyder levering af bleer.

Udbud af indkøb og levering af siddepuder til kørestole til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune ønsker at indgå en aftale på indkøb og levering af siddepuder til kørestole til trykfordeling og positionering af borgere.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit 2.

Frist: 03/07/2024 kl. 23.59

Spørgsmål til udbuddet kan rettes til ordregiver via udbudssystemet Comdia.