Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Foreninger og frivillige

Her kan du læse om, hvordan foreninger og frivillige kan hjælpe dig. 

I Center for Sociale Indsatser har vi stor fokus på frivillighed og foreningslivet i Esbjerg kommune. Vi følger derfor Esbjerg kommunes strategi for den frivillige sociale indsats, hvor mange mennesker i Esbjerg Kommune yder en stor indsats. Esbjerg kommune vil være ambitiøse og arbejde for, at vi kender hinanden godt på tværs af både foreninger, politikere og medarbejdere i kommunen. Vi skal være kendte med rammerne for hinandens opgaver og i fællesskab bidrage til den sociale indsats i kommunen. 
 
Strategien har fire indsatsområder
Skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats
Styrke samspillet mellem kommunen og de frivillige i den frivillige sociale indsats
Styrke samarbejdet mellem foreningerne – både mellem de frivillige sociale foreninger og på tværs af det brede foreningsliv
Gøre den frivillige sociale indsats synlig