Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Foreninger og frivillige

Her kan du læse om, hvordan foreninger og frivillige kan hjælpe dig. 

I Center for socialpsykiatri har vi stor fokus på frivillighed og foreningslivet i Esbjerg kommune. Vi følger derfor Esbjerg kommunes strategi for den frivillige sociale indsats, hvor mange mennesker i Esbjerg Kommune yder en stor indsats. Esbjerg kommune vil være ambitiøse og arbejde for, at vi kender hinanden godt på tværs af både foreninger, politikere og medarbejdere i kommunen. Vi skal være kendte med rammerne for hinandens opgaver og i fællesskab bidrage til den sociale indsats i kommunen. 
 
Strategien har fire indsatsområder
Skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats
Styrke samspillet mellem kommunen og de frivillige i den frivillige sociale indsats
Styrke samarbejdet mellem foreningerne – både mellem de frivillige sociale foreninger og på tværs af det brede foreningsliv
Gøre den frivillige sociale indsats synlig
 

Online Befriender

Bliv Online Befriender og vær med til at bekæmpe ensomhed. Online Befriender gør det muligt for dig som frivillig at have en video-samtale med en ensom borger via computer, tablet eller smartphone. Du styrer selv hyppighed og varighed som frivillig på Online Befriender.