Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktindsigt

Alle har som udgangspunkt mulighed for at få aktindsigt i dokumenter, som kommunen har udarbejdet eller modtaget. 
Ønsker du at søge om aktindsigt i en sag, skal du sende os en anmoding om aktindsigt. Kig gerne i vores tidligere svar på aktindsigter, inden du søger om aktindsigt. Det kan nemlig være, der allerede er andre, der har søgt aktindsigt i det samme.

Anmod om aktindsigt

Ønsker du at søge om aktindsigt, skal du udfylde en formular og sende den til os. Bemærk, at der visse typer dokumenter og oplysninger, kommunen ikke må udlevere. Det, og meget mere kan du læse mere om nedenfor.

Udfyld og send aktindsigtsformularen

Se svar på tidligere aktindsigter

Når vi har svaret på en anmodning om aktindsigt, offentliggør vi besvarelsen, hvis aktindsigtsagen er af generel karakter og hvis vi vurderer, at vores svar kan have interesse for andre. Måske kan du allerede finde svar på din sag her?

Læs tidligere svar på aktindsigter

Begrænsninger
Der er visse typer af dokumenter og oplysninger, som kommunen ikke må udlevere. Det kan fx være dokumenter, som indeholder oplysninger om borgernes personlig forhold, f.eks. sociale eller helbredsmæssige forhold eller oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold.
Der er også begrænsninger i adgangen til at få aktindsigt i interne dokumenter eller sager om medarbejdernes ansættelsesforhold.

Adgangen til aktindsigt omfatter ikke besvarelse af forespørgsler eller udarbejdelse af nye dokumenter eller oversigter. Sådanne henvendelser håndterer vi via den almindelige pressekontakt.

Vær konkret
Når du sender en anmodning om aktindsigt, er det vigtigt, at du i videst muligt omfang giver kommunen de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan finde frem til de dokumenter, som du ønsker at se.

Vi svarer normalt inden 7 dage
Vi besvarer anmodninger om aktindsigt så hurtigt som muligt og senest inden for 7 arbejdsdage - med mindre der er tale om særligt omfattende eller komplicerede sager.