Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktindsigt

Alle har som udgangspunkt mulighed for at få aktindsigt i dokumenter, som kommunen har udarbejdet eller modtaget.

Se tidligere svar på aktindsigter

Når vi har svaret på en anmodning om aktindsigt, offentliggør vi besvarelsen, hvis aktindsigtsagen er af generel karakter og hvis vi vurderer, at vores svar kan have interesse for andre.

Du kan se de tidligere svar på aktindsigter her på siden.

Begrænsninger
Der er visse typer af dokumenter og oplysninger, som kommunen ikke må udlevere. De vigtigste eksempler herpå er dokumenter, som indeholder oplysninger om borgernes personlig forhold, f.eks. sociale eller helbredsmæssige forhold eller oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold.
Der er endvidere begrænsninger i adgangen til at få aktindsigt i interne dokumenter eller sager om medarbejdernes ansættelsesforhold.

Adgangen til aktindsigt omfatter ikke besvarelse af forespørgsler eller udarbejdelse af nye dokumenter eller oversigter. Henvendelser herom håndteres via den almindelige pressekontakt.

Vær konkret
Når du sender en anmodning om aktindsigt, er det vigtigt, at du i videst muligt omfang giver kommunen de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan finde frem til de dokumenter, som du ønsker at se.

Vi svarer normal inden 7 dage
Kommunen bestræber sig på at besvare anmodninger om aktindsigt så hurtigt som muligt og senest inden for 7 arbejdsdage, med mindre der er tale om særligt omfattende eller komplicerede sager.