Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktindsigt

Alle har som udgangspunkt mulighed for at få aktindsigt i dokumenter, som kommunen har udarbejdet eller modtaget.

Begrænsninger
Der er visse typer af dokumenter og oplysninger, som kommunen ikke må udlevere. De vigtigste eksempler herpå er dokumenter, som indeholder oplysninger om borgernes personlig forhold, f.eks. sociale eller helbredsmæssige forhold eller oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold.
Der er endvidere begrænsninger i adgangen til at få aktindsigt i interne dokumenter eller sager om medarbejdernes ansættelsesforhold.

Adgangen til aktindsigt omfatter ikke besvarelse af forespørgsler eller udarbejdelse af nye dokumenter eller oversigter. Henvendelser herom håndteres via den almindelige pressekontakt.

Vær konkret
Når du sender en anmodning om aktindsigt, er det vigtigt, at du i videst muligt omfang giver kommunen de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan finde frem til de dokumenter, som du ønsker at se.

Vi svarer normal inden 7 dage
Kommunen bestræber sig på at besvare anmodninger om aktindsigt så hurtigt som muligt og senest inden for 7 arbejdsdage, med mindre der er tale om særligt omfattende eller komplicerede sager.

Se tidligere svar på aktindsigt
På kommunens hjemmeside er der adgang til at se en lang række sager, som kommunen tidligere har givet aktindsigt i.
Gå ind på siden www.weblager.dk/app
Når du kommer på Weblager skal du vælge Esbjerg og i Søgning skal du vælge  Generel Søgning og herefter skrive "aktindsigt" i søgefeltet.
Når vi har svaret på en anmodning om aktindsigt, offentliggør vi besvarelsen og de dokumenter, der er blevet givet aktindsigt i, på weblageret.