Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beholderkontrol for landbrug

Beholdere, der indeholder flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres hvert 5 eller 10. år. Ved kontrollen bliver beholderens tæthed og styrke vurderet.

Erfaringer har vist at beholdere kan blive utætte eller i værste tilfælde kollapse. Herved kan opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet.