Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bygge- og anlægsaffald

Som bygherre har du pligt til, at anmelde det til kommunen, når dit byggearbejde vil medføre større affaldsmængder eller særlige typer affald.

Senest 14 dage før nedrivning/byggearbejdet går i gang, skal du anmelde det til kommunen, hvis arbejdet vil medføre:

- Over 1 tons affald, eller
- Udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950 - 1977.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte transportører og modtageanlæg.