Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bygge- og anlægsaffald

Find information om bygherres forpligtelser nedenfor.

Bygherre har pligt til, senest 14 dage før nedrivning/byggearbejdet påbegyndes, at anmelde renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg til kommunen, når byggearbejdet vil medføre følgende:

  • Over 1 tons affald
  • Berøre et areal, som overstiger 10 m2, eller
  • Udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950 - 1977.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, transportør og modtager.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte transportører og modtageanlæg.