Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Havevanding

Hvis du selv vil indvinde vand, skal du have en tilladelse, uanset hvad boringen skal bruges til.

Om der kan gives tilladelse til at indvinde vand, afhænger typisk af beliggenheden, typen af indvindingsformål og de generelle beslutninger, kommunalbestyrelsen har taget. I nogle områder gives der ikke tilladelse til havevanding.

Der gælder særlige regler for indvinding til erhverv (markvanding)

Har du allerede en brønd eller boring, som du gerne vil bruge?

Hvis du har en brønd eller boring, som ikke længere bruges til drikkevand, har du ikke automatisk ret til at beholde den. Boringen skal enten sløjfes af en brøndborer med A- eller B-bevis. Alternativt kan du søge om tilladelse til indvinding af vand til havevanding. Brug ansøgningsskemaet til vandindvinding fra eksisterende boring.

Ønsker du en ny boring?

Hvis du ønsker at etablere en boring, skal du udfylde ansøgningsskemaet digitalt. Der er link øverst på denne side. Hvis du får tilladelse, skal boringen etableres af en brøndborer med A- eller B-bevis.

Har du en boring, hvor du ønsker at bruge vandet til dyrehold, kan du læse mere her.

 

Vejledning til ansøgning om indvinding af grundvand til havevanding