Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kongeå-komiteen

Velkommen til Kongeå-komiteens hjemmeside. Her kan du blive klogere på komiteens arbejde, og hvem der står bag.

Kongeå-komiteen er et samarbejde mellem Kolding, Vejen og Esbjerg kommuner. I komiteen skal vi undersøge mulighederne for at styre Kongeåens vandløbssystem og de vandløbsnære arealer sådan, at der værnes om områdets dyre- og planteliv. Samtidig skal vi tage hensyn til afvandingsbehov og klimaændringer.  Arbejdet foregår på tværs af kommunegrænserne.

Hyggeligt arrangement ved Kongeåslusen tiltrak mange interesserede

Lørdag, d. 24. februar dannede Kongeåslusen ramme om et fint arrangement om LIFE Naturprojekt Kongeåen. Her kunne nysgerrige høre mere om projektet, blive klogere på dyrelivet fra fuglekikkerter og ved at prøve de sjove opgaver, som naturvejlederne fra Myrthue havde lavet.

Tak for en fantastisk dag sammen.

Læs om interessentinddragelsen

Projekter

Her kan du læse mere om de igangværende projekter i Kongeåens opland.

Læs om projekterne

Pilotordning

Her kan du finde informationer om arbejdet med helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Læs om pilotordningen

Opfølgning på aktørinddragelsen

På baggrund af aktørernes anbefalinger blev der en række undersøgelser igangsat.

Læs om opfølgningsarbejdet

Webkort

Her kan du se en række data på kortet bl.a. om naturbeskyttelse, spildevand, friluftsliv og mange flere.