Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Akut- og korttidsanbringelser

Hvis Familierådgivningen ønsker en observation af dit barn, vil det ske hos os. Vi er en akut- og observationsindsats.  

Har du akut brug for hjælp til dit barn, kan du kontakte os på 76165226.

Akut Ulvevej er et akut- og observationstilbud. Vi modtager børn i alderen 0 til 18 år i døgnophold.

Vores kerneydelse er at udarbejde socialpædagogiske observationer, hvis familierådgiver anmoder om det. Målet er i så fald at supplere og opdatere den kendte viden om familien, ud fra beskrivelser af især barnet.

Observationsperioden varer ca. 3 måneder, og afsluttes med et observationsmøde med deltagelse af forældre og rådgiver. En observationsrapport udtrykker Akut Ulvevejs opfattelser og rapporten gennemgås med forældre og rådgiver inden observationsmødet.

På observationsmødet har forældre og rådgiver mulighed for at stille spørgsmål, supplere eller udtrykke uenighed, hvilket giver alle deltagere et fælles forståelsesgrundlag.

På baggrund af en afsluttet observationsperiode tager rådgiver beslutning om eventuelt fortsatte tilbud om hjælpeforanstaltninger i familien. Er en hjemgivelse med fornøden støtte ikke mulig, kan der blive tale om fortsat anbringelse af barnet uden for hjemmet.

Vores mål for arbejdet med børnene under anbringelsen er at drage omsorg for og støtte den enkeltes udvikling.

På afdelingen er ansat 7 uddannede pædagoger. Hertil kommer én afdelingsleder, der også er pædagogisk uddannet, samt en 32½ timers køkken- og rengøringshjælp. Vi benytter os af Familiecentrets socialrådgivere og administration.

Så vidt muligt har vi pædagogstuderende i praktik.

Afdelingens psykologbetjening sker ved tilkøb efter behov.

Om Akut- og korttidsanbringelser

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.