Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Akut- og korttidsanbringelser

Hvis Familierådgivningen ønsker en observation af dit barn, vil det ske hos os. Vi er en akut- og observationsindsats. 

Målgruppe

Akut Ulvevej er et akut- og observationstilbud. Vi modtager børn i alderen 0 til 18 år i døgnophold.

Vores kerneydelse er at udarbejde socialpædagogiske observationer. Målet er at afdække dit barns ressourcer og vanskeligheder, samt supplere og opdatere den kendte viden om familien.

Indskrivning

Alle anbringelser og aflastnings perioder indledes med et indskrivningsmøde, hvor du, dit barn, socialrådgiver og Ulvevej er repræsenteret. Hvis dit barn bliver akut anbragt, så afholdes indskrivningsmøde ved først kommende lejlighed.
Observationsperioden varer ca. 3 måneder, og afsluttes med et observationsmøde med deltagelse af dig, dit barn, socialrådgiver, Ulvevej.

På observationsmødet har du, dit barn og socialrådgiver mulighed for at stille spørgsmål, supplere eller udtrykke uenighed, hvilket giver alle deltagere et fælles forståelsesgrundlag.

På baggrund af en afsluttet observationsperiode tager socialrådgiver beslutning om eventuelt fortsatte tilbud om hjælpeforanstaltninger i jeres familie. Kan vi ikke sende dit barn hjem med den støtte, der er brug for, kan der blive tale om fortsat anbringelse uden for hjemmet.

Vores mål for arbejdet med børnene under anbringelsen er, at drage omsorg for og støtte den enkeltes udvikling.

Om Akut- og korttidsanbringelser

Hvem er vi?

Om Familiecentret

Familiecentret har en administration, som er klar til at svare på dine spørgsmål. Hvis dit barn skal visiteres til en af vores indsatser, skal det foregå via Familierådgivningen.