Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Personlig assistance til job

Få personlig assistance, hvis dit handicap giver barrierer i job eller efter-/videreuddannelse.

Personlig assistance til job, hvis du har handicap

Du kan søge om personlig assistance gennem dit jobcenter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der medfører barrierer i dit job. Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap.

Personlig assistance kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.

Den personlige assistent kan fx være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

Muligheden for personlig assistance gælder, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
  • ansat i fleksjob eller i løntilskud
  • selvstændig
  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Du kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis du ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

Det er en betingelse for at få personlig assistance, at din funktionsnedsættelse ikke er uforenelig med dit erhverv.

Jobcentret vurderer dit behov for assistance i din konkrete situation, og det bevilgede timetal afhænger af dit behov. Hvis du er ansat 37 timer om ugen, kan du som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. Hvis du har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan du i særlige tilfælde få bevilget personlig assistance i op til fuld tid.

Kontakt dit jobcenter, hvis du har behov for personlig assistance i dit arbejde eller efter-/videreuddannelse. Jobcentret tager stilling til, om du er berettiget til støtten.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen

  • hos lægen

  • på hospitalets forskellige afdelinger

Læs mere om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen: