Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Beboerklagenævn for Esbjerg og Fanø kommuner

Beboerklagenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere om lejemål i boligforeninger i Esbjerg og Fanø kommuner.

Beboerklagenævnet kan først behandle en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Sådan får du en sag for nævnet

Ønsker du en sag for Beboerklagenævnet skal dette ske skriftligt. I brevet skal du beskrive, hvad parterne er uenige om og hvad det er, du ønsker Beboerklagenævnet skal tage stilling til.

Sammen med brevet indsender du kopi af lejekontrakt og andre relevante dokumenter og kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne vedrørende uoverensstemmelsen indtil nu.

I 2024 er gebyret for at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet 167,00 kr.

Beløbet kan indbetales til Esbjerg Kommune via bankkonto hos Nordea A/S, registreringsnummer 2540, kontonummer 644 88 66 864.

Husk at skrive hvilket lejemål uoverensstemmelsen vedrører og eventuelt journalnummer.

Typiske sager

Beboerklagenævnet behandler typisk sager vedrørende

  • afregning af depositum i forbindelse med lejers fraflytning,
  • brud på husordenen,
  • råderet,
  • mangler ved lejemålet,
  • forbedringer af lejemålet
  • indsigelser over for forbrugsregnskaber vedrørende varme og vand.

Beboerklagenævnet behandler ikke sager vedrørende lejens størrelse.

Nævnets sammensætning

Nina Lindhardt (formand)
Knud Jager Andersen (udlejerrepræsentant)
John Lennart Folling Smidt (lejerrepræsentant)
Ole Mortensen (socialt sagkyndig)

Beboerklagenævnets adresse

Send sager til behandling af Beboerklagenævnet til Beboerklagenævnets sekretariat:

Beboerklagenævnet for Esbjerg og Fanø kommuner
Att.: Sekretær Hans Christian Rosendal
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Huslejenævnet

Hvis der er tale om uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere vedrørende lejemål i private udlejningsejendomme, kan sagen indbringes for Huslejenævnet.