Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Indkøbsstrategi 2023 - 2024

I Esbjerg Kommune er der ca. 800 decentrale indkøbere, for hvem indkøbsopgaven er en blandt mange opgaver,
men sjældent den primære opgave. Det betyder, at det er vigtigt, at Udbud & Indkøb gør opgaven så let og overskuelig som muligt, og at der ikke bruges unødige ressourcer på indkøbsprocessen for den enkelte medarbejder.

Indledning

Offentlige indkøb har stort politisk fokus nationalt, fordi den offentlige sektor køber ind for enorme summer,
og derved kan bruge sin store indkøbsmuskel til både at flytte markederne på det bæredygtige område samt
frigive ressourcer til at skabe kvalitet for borgerne. I Esbjerg Kommune har indkøb og optimering heraf været
på dagsordenen i mange år, og det er en kommune, som er langt på rigtig mange parametre på indkøbsområdet.
Centralisering af indkøb, e-handel, fokus og optimering af arbejdsgange har skabt resultater år efter år.

Indkøbsstrategi

Med markante prisstigninger og en ambitiøs målsætning om at blive CO2-neutral i 2030 er det endnu vigtigere
end før, at indkøb er på dagsordenen for at sikre, at der købes klogt ind i hele organisationen.
Nærværende indkøbsstrategi har til formål at konkretisere, hvordan kommunens indkøbspolitik kan udmøntes.
Det er altafgørende, at der i organisationen er solid ledelsesopbakning til, at indkøbsområdet prioriteres og indkøbsaftalerne følges, da det ellers ikke er muligt at opnå de mange gevinster, som kan skabe kvalitet for borgerne

Professionelle og værdiskabende indkøb

I Esbjerg Kommune er der ca. 800 decentrale indkøbere, for hvem indkøbsopgaven er en blandt mange opgaver,
men sjældent den primære opgave. Det betyder, at det er vigtigt, at Udbud & Indkøb gør opgaven så let og overskuelig som muligt, og at der ikke bruges unødige ressourcer på indkøbsprocessen for den enkelte medarbejder.

Udbud og indkøb skal:

Samarbejde med erhvervslivet

Esbjerg Kommune vil gerne fremme samarbejdet med det lokale erhvervsliv og sikre, at kommunen er en god og
professionel samarbejdspartner.

Dette sker bl.a. via initiativerne herover med at højne compliance, men derudover skal Udbud & Indkøb:

 • Understøtte Udbudspanelets arbejde for den tætte dialog med erhvervslivet
 • Have tæt dialog med Business Esbjerg med henblik på at kunne vejlede det lokale erhvervsliv i forbindelse med offentlige indkøb
 • Deltage i Esbjerg Håndværk og industri forenings møder for at være tæt på erhvervslivet
 • Tilbyde workshops og/eller webinarer om tilbudsafgivelse og andet relevant, som kan gavne det lokale erhvervsliv
 • Formidle kontakter i organisationen ved henvendelser fra iværksættere og afdække mulighederne for at understøtte deres forretning

Klima og bæredygtighed

Klima og bæredygtighed

Klima og bæredygtighed har fået stort fokus det seneste år, og selvom det har haft en plads i kommunens indkøbsaftaler i mange år, er fokus nu højnet i stor grad såvel i kommunen som i hele Udbudsdanmark.

Der arbejdes med mange facetter af klima og bæredygtighed, hvilket kan illustreres således:

For at understøtte kommunens ønske om at være mere klimavenlig og bæredygtig og ikke mindst kommunens mål om at være CO2-neutral i 2030, skal Udbud & Indkøb:

 • Undersøge, hvorvidt der kan stilles krav om klima og bæredygtighed i alle udbud
   
 • Højne kravene til klima og bæredygtighed i de enkelte udbud
   
 • I 90 % af alle indkøbsaftaler skal der være stillet krav til klima og bæredygtighed eller evalueret herpå
   
 • Antallet af miljømærkede produkter i indkøbssystemet skal stige hvert år
   
 • Miljørigtige produkter skal markeres i indkøbssystemet, så det er let at træffe det bæredygtige valg
   
 • Afholde virtuelle møder med både faggrupper og leverandører, hvor det ikke vil nedsætte værdien i forhold til et fysisk møde. Dette for at nedbringe kørsel til møder
   
 • Arbejde med at skabe en bæredygtig indkøbsadfærd i hele organisationen
   
 • Have et tæt samarbejde med Klimasekretariatet for at understøtte den bæredygtige udvikling på indkøbsområdet

 

Udbud & Indkøb vil internt følge op på strategien hvert kvartal, mens der årligt gives en status til direktionen i
forbindelse med ”Årsberetning for Udbud & Indkøb”.