Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Investeringspulje til nye events

Esbjerg Kommunes oplevelsesindsats: En guide til vurdering af business cases og forslag baseret på vedtagne kriterier.

Baggrund for kriterierne

Esbjerg Kommune har store ambitioner for oplevelsesindsatsen. Derfor vægter kriterierne byens politikere har vedtaget events med vækstpotentiale og effekt. Alle business cases og forslag til begivenheder, som Esbjerg Kommune præsenteres for, vurderes ved hjælp af kriterierne.

Kriterierne danner grundlag for at kunne forventningsafstemme og forhåndsinformere samarbejdspartnere.

Kriterierne fastholder et stringent fokus på, at afviklede events og oplevelser skal understøtte kommunens overordnede strategiske indsatser.

Kriterierne sikrer, at behandlingen af forslag ikke bliver genstand for kompromisser på en sådan måde, at den strategiske effekt udvandes.

Formål med kriterierne

Med kriterierne får både potentielle samarbejdspartnere, kommunens fagansatte og eksperter samt politikere et transparent udgangspunkt for udvælgelsen af kommende, store begivenheder i Esbjerg Kommune.

Pointgivningen i forbindelse med vurderingen kan bruges til at give feedback til potentielle partnere og danne baggrund for eventuelle justeringer af koncept og indsatsområder.

Kriterierne sikrer ensartet vurdering af alle potentielle partnerskaber.

Kriterierne skaber kontinuerlig opmærksomhed på, at de potentielle begivenheder skal understøtte den overordnede strategi og at kun de begivenheder der vitterligt understøtter strategien udvælges.

Det er afgørende for forståelsesrammen, at kriterierne ikke er en fast formel der giver en afgørelse for potentialet i et partnerskab. Kriterierne er alene et vurderingsværktøj og dermed en del af en større, samlet vurdering.

Ligeledes afgørende for forståelsen og brugen er det, at intet event kan få point for alle kriterier. Det event findes ikke.

Sådan bruges kriterierne

Fremgangsmåde

Det er en forudsætning for ethvert potentielt samarbejde eller begivenhed, at det lever op til to overordnede kriterier. Projektet skal have et reelt transformerede potentiale i forhold til strategien for oplevelsesindsatsen og projektet skal være professionelt. Kan projektet ikke leve op til disse kriterier, diskvalificeres projektet fra yderligere vurdering.

Møder projektet de overordnede kriterier, vurderes det efter en række supplerende kriterier. For hvert af disse kriterier scores i hvor høj grad projektet lever op til projektet på en skala fra 0-5, hvor 0 er lavest og 5 er højest.

Efterfølgende sammentælles den samlede pointgivning. I denne proces tæller en række særligt prioriterede kriterier dobbelt.

På baggrund af pointgivningen opnås en overordnede score, der kan bruges til at kvalificere sammenligningsgrundlaget og den enkelte vurdering.

Overordnede kriterier

Kriterierne

Tilbud fra arrangøren

Arrangøren kan tilbyde ydelser og forpligtigelser til Esbjerg Kommune

Arrangøren af en oplevelsen vil ofte have mulighed for at tilbyde Esbjerg Kommune en række ydelser og forpligtelser, som kommunen ikke selv kræve. Dette af hensyn til særligt EU-konkurrence-regler.

Disse elementer kan dog godt indgå i aftalen mellem kommunen og en ekstern arrangør, hvis de tilbydes selvstændigt af arrangøren uden nogle krav eller forudsætningsgørelse fra kommune, som det eksempelvis kendes fra filmområdet. Disse tilbud kan vægte positivt i vurderingen af oplevelsen, men ikke være afgørende i forhold til øvrige arrangører.

Sådanne tilbud kan omhandle brug af lokale leverandører, tilknytning af lokale elever, praktikanter og lærlinge, etablering af kontorer og arbejdspladser i kommunen, inkludering af lokale kulturinstitutioner eller samarbejdspartnere i projektet og lignende.