Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafikplanlægning

Her kan du læse om vores langsigtede planlægning inden for vej- og trafikområdet, der skal sikre gode rammer for såvel cyklister, fodgængere, bilister og brugere af den kollektive trafik i kommunen. 

Gældende Cykelstiplan

Cykelstiplanen er rettesnoren i arbejdet mod et sikkert og trygt sammenhængende cykelstinet i kommunen.

Cykelstiplan

Udkast til Cykelplan 2022-26

I Esbjerg Kommune ønsker vi at være en god cykelkommune. Derfor har vi udarbejdet en cykelplan, der skal gøre det endnu bedre at være cyklist. Målet er, at få borgerne til at bruge mere tid på cyklen. Planen er i høring frem til 30. juni 2022.

Læs mere og afgiv høringssvar

Bramming Trafikplan

Trafikplanen sætter rammerne for de kommende års arbejde med de trafikale forhold i Bramming.

Bramming Trafikplan

Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg by

Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg by opstiller løsninger til håndtering af den stigende trafikmængde og trængsel på vejnettet i Esbjerg og samtidig sikre god mobilitet frem mod 2030.

Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg by