Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafikplanlægning

Her kan du læse om vores langsigtede planlægning inden for vej- og trafikområdet, der skal sikre gode rammer for såvel cyklister, fodgængere, bilister og brugere af den kollektive trafik i kommunen. 

Cykelplan 2022-26

I Esbjerg Kommune ønsker vi at være en god cykelkommune. Derfor har vi udarbejdet en cykelplan, der skal gøre det endnu bedre at være cyklist. Målet er, at få borgerne til at bruge mere tid på cyklen.

Cykelplan 2022-26

Ny Trafik- og Mobilitetsplan

Den nye Trafik- og Mobilitetsplan vil have fokus på bæredygtige transportformer og vil understøtte, at Esbjerg Kommune når målet om at være CO2 neutral i 2030.

Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg Kommune

Bramming Trafikplan

Trafikplanen sætter rammerne for de kommende års arbejde med de trafikale forhold i Bramming.

Bramming Trafikplan

Trafikplan for Esbjerg Midtby

Trafikplanen for Esbjerg Midtby 2019-25 sætter rammerne for, hvordan vi ønsker at håndtere trafikken i Midtbyen. Læs om de indsatser vi foreslår, for at håndtere stigende trafikmængder og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter.

Trafikplan for Esbjerg Midtby