Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gravetilladelse

Skal du grave i kommunalt vejareal, på privat fællesvej eller i øvrige, kommunale arealer?

Så kræver det først en tilladelse fra kommunen. 

Skal du grave i vejarealet?

Her kan du læse mere om retningslinjer og regler for opgravning, nedlægning af kabler, ledninger mv. og søge en gravetilladelse. 
Forventet sagsbehandlingstid er 7 hverdage ved korrekt udført ansøgning. Ved fejl i ansøgningen kan sagsbehandlingstiden være væsentligt længere.

Når du graver i vejarealet skal du følge nedenstående vilkår, normer og forskrifter:

Håndbog for ledningsgrave, Vejregler, juni 2022 , herunder bestemmelserne i: 

- Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, oktober 2016
- DS 475, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, november 2012 

Arbejdsbeskrivelser for ledningsgrave AAB, Vejdirektoratet, oktober 2022  (Bemærk kun AAB anvendes i Esbjerg Kommune)

Ledningsgrave – vejledning, Vejregler, oktober 2022 

Har du brug for hjælp til hvordan du udfylder ansøgningen, er her en guide.

Skal du grave i øvrige, kommunale arealer?

Hvis du skal grave i et kommunalt areal, som IKKE er et vejareal, eksempelvis en park eller en skov, skal du i stedet sende en ansøgning via ”Kontakt os” boksen til højre på siden. I din ansøgning skal du oplyse:

  • Hvor der skal graves (kort skal vedhæftes)?
  • Hvornår der skal graves?
  • Hvor stor skal opgravningen være?
  • Bliver der begrænsninger til anvendelsesmulighederne af arealet efter tildækning?
  • Projektansvarlig og kontaktoplysninger