Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gravetilladelse

Skal du grave i kommunalt vejareal, på privat fællesvej eller i øvrige, kommunale arealer?

Så kræver det først en tilladelse fra kommunen. 

Skal du grave i vejarealet?

Her kan du læse mere om retningslinjer og regler for opgravning, nedlægning af kabler, ledninger mv. og søge en gravetilladelse. 
På grund af travlhed skal du i øjeblikket forvente en sagsbehandlingstid ved korrekt udført ansøgning på op til 14 hverdage.
Ved fejl i ansøgningen kan sagsbehandlingstiden være væsentligt længere.

Når du graver i vejarealet skal du følge nedenstående vilkår, normer og forskrifter:

Vejreglerne i "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje".

Dansk Standard "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" (DS475 fra 2012).

Vejregelrådets "Arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave – AAB/SAB-P". Bemærk, kun AAB anvendes i Esbjerg Kommune

Har du brug for hjælp til hvordan du udfylder ansøgningen, er her en guide.

Skal du grave i øvrige, kommunale arealer?

Hvis du skal grave i et kommunalt areal, som IKKE er et vejareal, eksempelvis en park eller en skov, skal du i stedet sende en ansøgning via ”Kontakt os” boksen til højre på siden. I din ansøgning skal du oplyse:

  • Hvor der skal graves (kort skal vedhæftes)?
  • Hvornår der skal graves?
  • Hvor stor skal opgravningen være?
  • Bliver der begrænsninger til anvendelsesmulighederne af arealet efter tildækning?
  • Projektansvarlig og kontaktoplysninger