Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Gravetilladelse

Skal du grave i kommunalt vejareal, på privat fællesvej eller i øvrige, kommunale arealer?

Så kræver det først en tilladelse fra kommunen. 

Skal du grave i vejarealet?

Her kan du læse mere om retningslinjer og regler for opgravning, nedlægning af kabler, ledninger mv. og søge en gravetilladelse. 
Du kan forvente, at sagsbehandlingstiden ved en korrekt udført ansøgning kan vare op til syv hverdage. 
Ved fejl i ansøgningen kan sagsbehandlingstiden være væsentligt længere.

Læs om Vejreglerne i "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje".

Ud over disse vilkår henvises til:

Dansk Standard "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord" (DS475 fra 2012).

Vejregelrådets "Udbudsforskrifter for Vejoverbygning - Ledningsgrave – Almindelige Arbejdsbeskrivelser (AAB)".

Har du brug for hjælp til hvordan du udfylder ansøgningen, er her en guide.

Skal du grave i øvrige, kommunale arealer?

Hvis du skal grave i et kommunalt areal, som IKKE er et vejareal, eksempelvis en park eller en skov, skal du i stedet sende en ansøgning via ”Kontakt os” boksen til højre på siden. I din ansøgning skal du oplyse:

  • Hvor der skal graves (kort skal vedhæftes)?
  • Hvornår der skal graves?
  • Hvor stor skal opgravningen være?
  • Bliver der begrænsninger til anvendelsesmulighederne af arealet efter tildækning?
  • Projektansvarlig og kontaktoplysninger