Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vederlag 2022

Ifølge den kommunale styrelseslov skal Byrådet hvert år offentliggøre oplysninger om vederlag, som byrådsmedlemmerne modtog for at varetage forskellige hverv i det foregående kalenderår.

Byrådsmedlemmerne skal ikke oplyse om vederlag, der er modtaget for medlemskab for Byrådet og Byrådets udvalg eller underudvalg. Oplysningspligten gælder derimod vederlag for alle andre hverv, der er udført af et byrådsmedlem efter valg eller forslag fra Byrådet, et udvalg, Kommunernes Landsforening m.v.

I overensstemmelse med loven offentliggøres nedenfor Esbjerg Byråds oplysninger om vederlag for 2022.

 

Byrådsmedlem

                Hverv

Vederlag i kr.

Vederlag Byrådsarbejde i kr. pr. år. 
Jesper Frost Rasmussen (V) Borgmester KL Bestyrelse  85.697 1.216,915
  KL - Kultur, Erhverv & Planudvalg 41.872  
  Esbjerg Havn  51.836  
  DIN Forsyning 37.500  
  KOMBIT  48.069  
Jakob Lose (V)  Bestyrelse, Fiskeri- & Søfartsmusset 15.000 563.144
Henning Ravn (V) Bestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget i Energnist 20.000 547.875
Anders Rohr Jørgensen (V) Ingen vederlag  0 302.344
Kurt Bjerrum (V) Formand for DIN Forsyning  150.000 212.341
Tommy Noer (V) Ingen vederlag 0 212.341
Hans Erik Andersen (V) SEPE  6.339 165.384
Henrik Andersen (V) Ingen vederlag 0 212.341
Alex Fritz Sørensen (V) Skatteankenævn  5.676 165.384
  Norlys Repræsentatskab 7.500  
Karsten Degnbol (V) Sydtrafik  21.948 212.341
  Ribe Katedralskole  22.179  
Klaus Sandfeld (V) Ingen vedelag 0 165.384
Tina Skov Larsen (V) Ingen vedelag  0 165.384
Emil Pedersen (V) Ingen vederlag 0 165.384
Olfert Krog (V) Ingen vederlag 0 290.604
May-Britt Andrea Andersen (C) Sydvestjyske museer

5.000

563.144
  Ribe Biogas 30.000  
Nicolaj Aarøe (C) 1. vice Ingen vederlag  0 334.033
Dino Selimovic (C) Ingen vederlag 0 212.341
Jørn Boesen Andersen (F) 2. vice Ingen vederlag 0 165.384
Mikkel Ammitzbøll (F) Ingen vederlag  0 165.384
Diana Mose Olsen (F) Menig medlem af bestyrelsen EG  2.583 547.875
  Menig medlem af Esbjerg Havns besyrelse  51.836  
  Formand for UC Syd  81.056  
Jørgen Ahlquist (A) Fiskeri- & Søfartsmuseet  5.000 547.875
  Ribe Byfond 5.000  
Rasmus Rasmussen (A) SEPE 12.087 212.341
Connie Geissler (A) Ingen vederlag  0 165.384
Ulla Koman-Mejer (A) Ingen vederlag  0 142.466
Mussa Utto (A) Ingen vederlag  0 165.384
Hans Erik Møller (A) Ingen vederlag  0 216.494
Karin Schwartz (A) Ingen vederlag  0 165.384
Karen Sandrini (A) DIN Forsyning 36.000 212.341
Jakob Lykke (A) Ingen vederlag 0 547.875
Anne Marie Geisler Andersen (B) KL´s Socialudvalg  35.000 180.653
Sabrina Bech Bartholin (D) Ingen vederlag 0 282.955

Byrådsmedlemmernes vederlag er udbearbejdet pr. måned. 

Borgmestervederlag: 103.449,75 kr. 

Viceborgmestervederlag: 10.344,98 kr. 

Udvalgsformand: 25.862,44 kr.  

Udvalgsmedlem af Økonomiudvalget: 10.644,98 kr. 

Formand for Børn & Ungeudvalg: 10.344,98 kr. 

Fast vederlag: 10.065,75 kr. 

Udvalgsmedlem Børn- & Ungeudvalg: 4.344,89 kr.

Udvalgsmedlem af stående udvalg: 3.947,92 kr. 

Reduktion af fast vederlag: 1.947,92 kr.  
(Tabt arbejdsfortjeneste)

Børnetillæg: 1.297,83 kr.