Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Politik for fritids- og idrætsliv

I Esbjerg Kommune vil vi understøtte et mangfoldigt fritids- og idrætsliv med en bred vifte af tilbud, der sikrer, at borgere i alle livets faser kan have et aktivt og attraktivt fritids- og idrætsliv, som er meningsfuldt for den enkelte.

Proces:

Der skal lyde en stor tak til Talentidrætsrådet, Esbjerg Idrætsråd, Esbjerg Amatørteaterråd, øvrige folkeoplysende foreninger, Samrådet for Fritidsundervisning, selvejende haller og fritidscentre, Frivillighuset Vindrosen og Aktiv Fritid, som aktivt har bidraget til indholdet i politikken.

I efteråret og vinteren 2019 har der været afholdt to workshops, hvor ovennævnte og oplægsholdere har bidraget med viden og input til politikken.

Byrådet har i april 2020 godkendt politikken.

Events:

I Esbjerg Kommune ønsker vi fortsat at afholde forskellige former for events relateret til fritids- og idrætslivet, som skaber gode oplevelser for vores
borgere, foreninger og besøgende.

Vi vil derfor understøtte dannelsen af partnerskaber med henblik på at kunne afholde forskellige typer af events og arrangementer. Vi vil udarbejde en
strategi og handleplan for afholdelse af events og arrangementer for de kommende år.