Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

2 minus 1 veje bliver mere udbredte i Esbjerg Kommune

Få styr på, hvordan du som bilist og cyklist skal køre på de vejstrækninger, der er omlagt fra almindelig vej til 2 minus 1 veje for at skabe bedre forhold for cyklister og gående. 

Hvad er en 2-minus-1 vej?

Når en vej bliver til en 2-minus-1 vej fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.

Sådan kører du på en 2 minus 1 vej

Man kan hurtigt spotte en 2 minus 1 vej. De brede kantlinjer i hver side af vejen fortæller, at der her er mere plads til de bløde trafikanter. Bilisterne skal deles om pladsen, og kan trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende. Når strækningerne er omlagt til 2 minus 1 vej, vil trafikanterne blive mødt af disse skilte, som skal vise, hvordan man forholder sig som bilist.

Skilt med illustrationer, der viser, hvordan man som bilist og cyklist skal køre på en 2 minus 1 vej. Som bilist skal man køre på midten af vejen og kun trække ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Som cyklist skal man køre på kantbanen, som på enhver anden vej, men være opmærksom på at området deles med andre trafikanter.

Her finder du 2 minus 1 veje:

Bjerrumvej - Ribe

På Bjerrumvej ved Ribe er en 4,6 km lang vejstrækning fra Ringvejen mod Kammerslusen omlagt til 2 minus 1 vej.

Ud over ændringen i vejafstribningen vejleder skilte også bilisterne i, hvordan man bruger en 2 minus 1 vej. Der er samtidig indført en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på de første 500 meter fra Ringvejen, hvorefter hastighedsbegrænsningen er 60 km/t mod Kammerslusen.

Veldbækvej - Novrup

Ved Novrup er Veldbækvej på en strækning på ca. 325 meter fra Novrupvej til Tjæreborgstien, blevet omlagt til 2 minus 1 vej for at gøre vejen mere sikker. 

Egedalvej - Grimstrup

Ved Grimstrup er der på Egedalvej etableret ca. 650 meter 2 minus 1 vej mod nord fra Egebakken.

 

Sønderbyvej - Tjæreborg

Ved Tjæreborg er der etableret ca. 1,6 km 2 minus 1 vej på Sønderbyvej fra Allerupvej i vestgående retning.  

 

Nordre Strandvej - Tjæreborg

På Nordre Strandvej ved Tjæreborg er ca. 900 m vej mod nord fra byskiltet ved Tjæreborg ændret til 2 minus 1 vej. 

Guldager Stationsvej - Guldager Stationsby

En strækning på 425 meter langs Guldager Stationsvej, fra byskiltet til Guldager Naturskole, MYRTHUE, er ændret til 2 minus 1 vej. 

 

Præstemarksvej - Guldager

I den nordlige del af kommunen er der på Præstemarksvej i Guldager, fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter, omlagt en vejstrækning på ca. 550 meter til 2 minus 1 vej .