Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

2 minus 1 veje bliver mere udbredte i Esbjerg Kommune

Få styr på, hvordan du som bilist og cyklist skal køre på de 7 vejstrækninger, der ændrer status fra almindelig vej til 2 minus 1 veje. Formålet er at skabe bedre forhold for cyklister og gående. 

Hvad er en 2-minus-1 vej?

Når en vej bliver til en 2-minus-1 vej fjernes de to velkendte vejbaner, som leder trafikken i hver sin kørselsretning. I stedet laves der én kørebane midt på vejen, som markeres med brede stiplede linjer i hver side af vejen. Dermed skabes der områder i vejkanten, som de bløde trafikanter skal bruge.

Sådan kører du på en 2 minus 1 vej

Man kan hurtigt spotte en 2 minus 1 vej. De brede kantlinjer i hver side af vejen fortæller, at der her er mere plads til de bløde trafikanter. Bilisterne skal deles om pladsen, og kan trække ud over kantlinjerne, når der kommer modkørende. Når strækningerne er omlagt til 2 minus 1 vej, vil trafikanterne blive mødt af disse skilte, som skal vise, hvordan man forholder sig som bilist.

Skilt med illustrationer, der viser, hvordan man som bilist og cyklist skal køre på en 2 minus 1 vej. Som bilist skal man køre på midten af vejen og kun trække ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister. Som cyklist skal man køre på kantbanen, som på enhver anden vej, men være opmærksom på at området deles med andre trafikanter.

Om projektet

Her etableres 2 minus 1 veje

I 2021 forvandler vi i alt ca 10 km vej til vejtypen 2 minus 1 vej på følgende lokationer: 

 • Bjerrumvej, Ribe 
  Fra afslutning af dobbeltrettet sti og ca. 4600 m mod vest
 • Egedalvej, Grimstrup 
  Fra Egebakken og ca. 650 m mod nord 
 • Veldbækvej, Novrup 
  Fra Novrupvej til Tjæreborgstien, ca. 325 m
 • Guldager Stationsvej, Guldager Stationsby 
  Fra byskilt til indkørslen til Guldager Naturskole, ca. 425 m
 • Sønderbyvej, Tjæreborg
  Fra Allerupvej og ca. 1600 mod vest
 • Nordre Strandvej, Tjæreborg 
  Fra byskiltet ved Tjæreborg og ca. 900 m mod nord 
 • Præstemarksvej, Guldager 
  Fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter, ca. 550 meter 

Følg med i omlægningen til 2 minus 1 veje herunder:

Bjerrumvej - Ribe

I første omgang er en 4,6 km lang vejstrækning på Bjerrumvej ved Ribe, fra Ringvejen mod Kammerslusen, omlagt til 2 minus 1 vej.

Ud over ændringen i vejafstribningen vejleder nye skilte også bilisterne i, hvordan man bruger en 2 minus 1 vej. Der er samtidig indført en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på de første 500 meter fra Ringvejen, hvorefter hastighedsbegrænsningen er 60 km/t mod Kammerslusen.

Veldbækvej - Novrup

Ved Novrup er Veldbækvej på en strækning på ca. 325 meter fra Novrupvej til Tjæreborgstien, blevet omlagt til 2 minus 1 vej for at gøre vejen mere sikker. 

Egedalvej - Grimstrup

Ved Grimstrup er der på Egedalvej etableret ca. 650 meter 2 minus 1 vej mod nord fra Egebakken.

 

Sønderbyvej - Tjæreborg

Ved Tjæreborg er der etableret ca. 1,6 km 2 minus 1 vej på Sønderbyvej fra Allerupvej i vestgående retning.  

 

Nordre Strandvej - Tjæreborg

På Nordre Strandvej ved Tjæreborg er ca. 900 m vej mod nord fra byskiltet ved Tjæreborg ændret til 2 minus 1 vej. 

Guldager Stationsvej - Guldager Stationsby

En strækning på 425 meter langs Guldager Stationsvej, fra byskiltet til Guldager Naturskole, MYRTHUE, er ændret til 2 minus 1 vej. 

 

Præstemarksvej - Guldager

I den nordlige del af kommunen er der på Præstemarksvej i Guldager, fra Tarphagevej til Guldager Idrætscenter, omlagt en vejstrækning på ca. 550 meter til 2 minus 1 vej .