Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Farligt affald

Læs mere om, hvordan du som virksomhed skal håndtere farligt affald. 

Farligt affald er affald, der har en eller flere af følgende egenskaber:

  • Brandfarligt
  • Miljøfarligt
  • Smitsomt
  • Sundhedsskadeligt

Der findes både genanvendeligt og ikke-genanvendeligt farligt affald.

Genanvendeligt farligt affald
Genanvendeligt farligt affald skal bortskaffes til et godkendt og registreret modtageanlæg.

Ikke-genanvendeligt farligt affald
Det ikke-genanvendelige farlige affald skal altid bortskaffes i henhold til Regulativ for erhvervsaffald

Farligt affald