Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Hjælp til dit lokalsamfund

Esbjerg Kommune ønsker at understøtte dit lokalsamfund, og sikre at I har en tydelig stemme i dialogen med kommunen og opstiller af VE-anlæg. 

Lokalsamfundskonsulent 

For at sikre jeres lokalsamfund en tydelig stemme i dialog- og projektudviklingsfasen (Fase 3), stiller Esbjerg Kommune en lokalsamfundskonsulent til rådighed.  

Lokalsamfundskonsulentens rolle er, at være bisidder for de valgte lokale repræsentanter i dialoggruppen. De specifikke opgaver inden for det enkelte projekt aftales med de lokale repræsentanter i dialoggruppen inden for den fastlagte økonomiske ramme. 

Esbjerg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Laila Kildesgaard fra Steder Skaber Folk og Kim Tobiasen fra Kim Tobiasen Rådgivning. Læs mere om de to konsulenter nedenfor. Det er de lokale repræsentanter i dialoggruppen der afgør, om man vil benytte sig af en lokalsamfundskonsulent og i givet fald hvilken. 

Der er afsat i alt 65.000kr. til hvert af de 7 projektområder. 

Kim Tobiasen

Lokalsamfundskonsulent

Klik her for CV

Laila Kildesgaard

Lokalsamfundskonsulent

Klik her for CV